Nyheter

W3 Energy ska förvalta Fu-Gens första vindkraftparker i Sverige

W3 Energy har tecknat avtal för asset management på vindkraftparken Fjällboheden i Västerbotten och för finansiella tjänster på vindkraftparken Tormoseröd i Bohuslän.

– Att teckna ett heltäckande avtal med en så visionär kund som Fu-Gen är ett bra betyg för den kompetensbas vi har byggt upp, samtidigt som vi expanderar geografiskt, säger W3 Energys CEO Pär Dunder. 

Den oberoende schweiziska energiproducenten Fu-Gen är specialiserad inom förnybar energi och har i nuläget en utvecklingsstrategi som fokuserar på etablering av nya vindkraftparker i Norden.

Båda vindkraftparkerna är under konstruktion och vindkraftparken på Fjällboheden norr om Skellefteå tas i drift andra halvan av 2021, medan vindkraftparken Tormoseröd i Bohuslän tas i drift Q1 2023. Ansvaret för asset management för Fu-Gens första investeringar i Sverige går till W3 Energy, som har tecknat avtal för bägge vindkraftparkerna.

– Fu-Gen är en oerhört spännande, kunnig och framåtsträvande partner, med stora investeringsplaner och en vilja att växa i vår region. Förutom att förse dem alla delar inom asset management, får vi bidra till att förstärka deras närvaro här och vara deras ögon och öron i regionen. Jag ser Fu-Gen och W3 Energy som en perfect match, berättar Pär Dunder.

”En möjlighet att arbeta med Vestas turbiner”

W3 Energy har hittills haft sina uppdrag som asset manager koncentrerade till norra Sverige och framför allt Markbygden, men kommer alltså i och med avtalet för vindkraftparken Tormoseröd även ha verksamhet på västkusten.

– Det är självklart positivt att vi tillsammans med Fu-Gen får möjlighet att inleda vår geografiska expansion, vilket är en viktig del av våra strategiska planer för W3 Energy. Dessutom ska Fu-Gens vindkraftparker utgöras av Vestasturbiner och vi ser fram emot möjligheten att arbeta även med deras produkter, säger André Sjöström COO på W3 Energy.

Första stegen mot noll-CO2

– Fjällboheden är den första vindkraftparken för Fu-Gen i Sverige, som en del av en större portfölj av kraftverk för förnybar energi. Som en del av företagets strategi kommer det att inkludera modern teknik som hjälper det globala samhällets nollkoldioxid-ambition, till exempel att inkludera miljövänligt väte eller koldioxidavskiljning inom produktionskapaciteten. Vi är glada över att starta ett långsiktigt partnerskap med W3, som precis som vi är en snabbt växande aktör i Sverige, säger Yaron Feingers, CEO på Fu-Gen AG.

På bilden: Yaron Feingers, CEO Fu-Gen AG and Pär Dunder, CEO W3 Energy