Nyheter

Studsvik tecknar avtal för avveckling av kärnkraftverk i Tyskland

Studsvik har arbetat med avveckling av kärntekniska anläggningar i cirka 20 år i Tyskland och närliggande länder. De avtal som nu tecknats utgör grunden för ett långsiktigt samarbete. Insatserna kommer att utföras under en treårsperiod och fördelas jämnt över perioden.

Studsviks affärsområde Avvecklings- och strålskyddstjänster erbjuder tjänster inom strålskydd, avveckling, rivning, sanering och ingenjörstjänster. Kunder är kärnkraftverk, forskningscentra och andra kärntekniska anläggningar i Tyskland, Schweiz, Belgien och Nederländerna.

– De nya avtalen är strategiskt viktiga och ett resultat av vår långa erfarenhet inom avveckling av kärntekniska anlägningar i kombination med innovativa lösningar. Studsvik kommer fortsätta leverera tjänster med högt kundvärde inom detta segment i Tyskland och närliggande länder, säger Camilla Hoflund, VD och koncernchef.