Nyheter

Första Fronius Solhub igång

Den österrikiska energilösningsexperten Fronius färdigställer den första H2-anläggningen i Österrike för kunder. Fronius Solhub är en systemlösning för lokal generering, lagring och användning av grön vätgas.

Kunden är SAN Group, och på företagets anläggning i Herzogenburg i Niederösterreich kommer upp till 100 kg grön vätgas att produceras varje dag och möjliggöra emissionsfri mobilitet och oberoende nödströmsförsörjning.

Det första färdigställandet av Fronius Solhub är ett projekt som gör avtryck, myser Martin Hackl, Global Director för affärsenheten Solar Energy på Fronius International GmbH. Med solel och vatten producerar och lagrar vi grön vätgas lokalt. Den används för tankning av vätgasfordon, och tack vare möjligheten till omvandling är solelen tillgänglig även på vintern. Solen ger energi 24 timmar om dygnet.

Driftsättning i början av 2022

Det första spadtaget togs i maj 2021 och Fronius Solhub driftsätts i början av 2022. Den första anläggningen i Niederösterreich för produktion av grön vätgas placeras i SAN Biotech-Park och drivs upp till 100 % med förnybar energi. Elektrolysdelen försörjs av en solcellsanläggning på taken till SAN Groups byggnader och ger en effekt på 1,5 MW. Både H2-infrastrukturen, service och underhåll av den gröna systemlösningen sköts av Fronius som är en pålitlig samarbetspartner i energiomställningen.

Den producerade vätgasen används av SAN Groups fordonspark och kan även användas av regionala partner. Varje dag produceras ca 100 kg grön vätgas, som räcker för tankning av ca 16 personbilar eller över 1 500 km körning av bussar eller lastbilar.

– Målet med anläggningen är att solenergi ska kunna lagras och användas 24 timmar om dygnet. Det helintegrerade energikonceptet med återanvändning av spillvärme och elproduktion från överskottsvätgas kommer i framtiden att försörja hela SAN Group lokalt, berättar Martin Blauensteiner, vd för SAN Real och projektledare.