Nyheter

COSEL lanserar 300% toppeffekt open-frame kraftaggregat för medicinska och industriella applikationer

300% toppeffekt i upp till 1.000 millisekunder – EN62477-1 OVC III säkerhetscertifierat för industriella applikationer – Lämpligt för medicinska BF (Body Floating) applikationer – Liten och kompakt kretskortslayout för konvektionskylning – Hög verkningsgrad reducerar energiförbrukningen – 5 års garanti som standard.

Cosel Co, Ltd anserar 600W konvektionskylda kraftaggregat, AEA600F serien. Utformade för krävande applikationer kan AEA600F leverera effekttoppar på 300% under upp till 1.000 millisekunder. Aggregaten möter också högt ställda säkerhetskrav och är certifierade enligt industrinormen EN62477-1 (OVC III) samt godkända enligt ANSI/AAMI ES60601-1, och EN60601-1 3rd Edition för medicinska applikationer.

AEA600F lämpar sig för BF (Body Floating) applikationer och uppfyller säkerhetskraven 2MOPP (IN/OUT) och 1MOPP (OUT/FG). AEA600F har en layout optimerad för egenkonvektion, idealiskt för drift i miljöer med låg ljudnivå.

Med den stadigt ökande graden av automation inom industri och medicinska applikationer ökar behovet av kraftaggregat som kan hantera lasttoppar orsakade av dynamiska laster som t.ex. motorstart. För att klara sådana förhållanden måste kraftaggregaten ha hög dynamisk styrning och ett effektsteg som klarar upprepade effekttoppar. AEA600F kan leverera 300% av sin nominella effekt för konvektionsskylning under upp till 1.000 millisekunder, imponerande och i linje med de senaste marknadsönskemålen för industriella och medicinska utrustningar.

För industriella applikationer krävs ofta kraftaggregat med hög säkerhetsnivå för varierande omgivningar. AEA600F är certifierat enligt EN62477-1 Over Voltage Category Three (OVC III), vilket innebär att den matade utrustningen kan anslutas direkt till överordnat system utan någon extra isolation. Det förenklar systemutformningen och reducerar kostnaden samtidigt som det ger mycket hög säkerhetsnivå.

För medicinska applikationer uppfyller AEA600F 2MOPP isolation mellan in- och utgång, 1MOPP ingång till jord och 1MOPP utgång till jord, och är därmed lämpligt för BF (Body Floating) applikationer. Enheterna är godkända enligt ANSI/AAMI ES60601-1 och EN60601-1 3rd Edition.

AEA600F har 4000VAC isolation mellan in- och utgång, 2000VAC mellan ingång och jord (FG) och 1500VAC mellan utgång och jord (FG).

Framtaget för globala applikationer har AEA600F ett inspänningsområde från 85 till 264VAC. Tre utspänningar finns tillgängliga; 24V, 36V och 48V med respektive nominell utström 25A, 16,7A och 12,5A. Utspänningen kan justeras med en inbyggd potentiometer.

AEA600F har aktiv PFC (Power Factor Correction) för låg harmonisk distorsion och switchsteget har en LLC resonant topologi med senaste generationens halvledare som ger en typisk verkningsgrad på upp till 95%.

För högre effektbehov kan upp till sex AEA600F enheter parallellkopplas. Vid parallellkoppling, om spänningen justeras på ”master” enheten, så justerar ”slave” enheterna sin utspänning till samma värde.

Optimerat för konvektionskylning kan AEA600F arbeta i en omgivningstemperatur från -20 till +70°C. Beroende på placering och ventilation i applikationen kan derating gälla enligt specifikationen i den tekniska dokumentationen.

AEA600F har inbyggt skydd för strömrusning på ingången, överström och överspänning, samt termiskt skydd.

AEA600F open-frame har dimensionerna 41 x 127 x 186mm (1,61 x 5 x 7,32“) och väger max 1 kg.

AEA600F uppfyller säkerhetsnormerna UL (USA), C-UL (Kanada), DEMKO (Danmark), and TUV (Tyskland). Produkten är certifierad enligt UL62368-1, EN62368-1 och EN62477-1 (OVC III).

För att möta applikationsspecifika krav finns ett antal optioner, som: coating (C), hölje (N), vertikala skruvar på anslutningsplint (T), anslutningsplint ersatt med kontaktdon (J), tilläggsfunktioner: extra utgångar (AUX1 12V1A), (AUX2 5V1A), fjärrmanövrerat on/off och larm (R3), UL508 certifiering (T5), överströmskyddet ändrat från hiccup mode till shutdown (P5).

AEA serien är lämplig för ett brett spektrum av applikationer som: robotar och robotteknik, infusionspumpar, ventilatorer, ställdon, processtyrning, radio och transmissionsutrustning, nödsignalering.

AEA600F serien har fem års full garanti och uppfyller de europeiska RoHS, REACH och lågspänningsdirektiven.

Framtaget för industriella och medicinska applikationer kan