Nyheter

ABB uppgraderar QCS Color Control

De nya funktionerna i ABB:s Color Control för QCS800xA ger mer exakt färgstyrning och hjälper kunderna att nå rätt nyans snabbare.

ABB har lanserat den senaste generationen av Color Control med nya funktioner som förbättrar den övergripande kvaliteten och möjliggör snabbare färgmatchning. Det gör det lättare för operatörer på alla nivåer att matcha specifikationer och eliminera det gissningsarbete som normalt förknippas med nyansering.

ABB:s uppgraderade automatiserade Color Control för QCS800xA är ett kraftfullt verktyg för pappersbruk som tillverkar färgad  kartong, papper och mjukpapper – från högvita nyanser till djupa pastellfärgade – för att hjälpa till att minska färgvariationer, färgämnesanvändning och dyra kassationer relaterade till nyansomställningar.

Systemet utnyttjar den fulla kraften hos ABB:s unika High-Performance Color Measurement – den första LED-baserade kontinuerliga färgsensorn på marknaden – kombinerat den med den snabba, enkla, flervariabla färgregleringen för att ge fullständig inblick i nyansegenskaper och möjliggöra kvalitetsföljning på rullnivå. Det stabiliserar arkets nyans snabbare med hjälp av styralgoritmer, baserade på avancerade modeller med rötter i Kubelka-Munk-teorin om pappersfärgning.

De nya funktionerna bygger på ett välkänt kontrollpaket, i synnerhet när det gäller de mer kraftfulla nyansändringsmöjligheterna, inklusive förbättringar av färgstatusvisualisering, val av nyansändringar och tillhörande boost. Systemet har ett förbättrat användargränssnitt för operatörer med snabbare svarstider och mindre systemfördröjning, förbättrad systeminteraktion, egen faceplate med tydlig information om driftstillstånd.

Verktyget är utformat både för kunder som redan använder ABB:s High Performance Color Sensor och kunder som överväger en ny/uppgradering till Smart Color. Det är en viktig tillgång för bruk som står inför utmaningar inom färghantering, oavsett om det handlar om att nå nyansmål, hantering av höga nivåer av reklamationer, eller att för mycket manuella resurser läggs på färghantering.

– Vår senaste innovation inom färgmätning och styrning gör det möjligt för bruken att luta sig mot ett robust och smart system som levererar bästa möjliga färg under alla driftsförhållanden, säger Carl-Magnus Tjeder, Global Product Manager på ABB. Eftersom det bara krävs en kalibrering för varje färg, som är integrerad i hanteringssystemet för färgstyrning, ställs det färre krav på operatörerna att ingripa manuellt, vilket frigör tid för mer överhängande arbetsuppgifter.

ABB:s systemförmåga ger en ännu djupare kunskap om produkternas färgegenskaper tack vare den högre samplingsfrekvensen för reglering. Om den är ihopkopplad med ABB:s senaste färgmätning, ger den återkoppling med högt signal till brusförhållande, vilket innebär en bättre kännedom om processen och mindre brus tillbaka genom relgerkretsen. På så vis uppnås mer exakt kontroll över färgprocesserna och mindre brus.