Nyheter

Investeringslyft i Moelven – investerar 600 miljoner kronor i sågverk

Moelven ska modernisera och vidareutveckla kapaciteten vid Moelven Edanesågen AB och Moelven Valåsen AB. Under de kommande åren ska koncernen sammanlagt investera över 600 miljoner svenska kronor i de två sågverken.

– Detta är en storsatsning från Moelvens sida. Både Moelven Edanesågen och Moelven Valåsen ska bli morgondagens sågverk och de kommer vara viktiga spelare i koncernens arbete för att säkra internationell konkurrenskraft i framtiden, säger koncernchef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Största enskilda investeringen 

På Moelven Edanesågen skall produktionsprocessen totalrenoveras, från timmersortering till timmerintag, ny såglinje och nya torkar.

Det här blir Moelvens genom tiderna största enskilda investering, med en investeringsram på 450 miljoner SEK. Projektet ska färdigställas under första halvåret år 2024. När detta står färdigt kommer Moelven Edanesågen få en betydande ökning av sin produktionskapacitet.

– I Moelven har vi alltid sett landsgränsen till Sverige mer som en länsgräns, även om pandemin har varit och är en utmaning. I Edane, som ligger nära gränsen, ska vi nu effektivisera och förnya produktionen så att sågverket kan fortsätta förse marknaden i både Norge och Sverige med klimatsmarta trävaror, säger Kristiansen. 

Moelvens största sågverk växer

Moelven Valåsen i Karlskoga ska öka i kapacitet och bygger just nu en ny energicentral som skal tas i drift vid slutet av året, en investering på 60 miljoner SEK. Nu satsar Moelven ytterligare 185 miljoner SEK på att vidareutveckla sågverket. Detta innebär nyinvestering av sågintag, råsortering med kamerateknologi och en ny såglinje för klentimmer. När detta står klart år 2024 kommer sågverkets effektivitet och kapacitet öka markant.

– Moelven Valåsen är vårt största sågverk sett till produktionskapacitet och omsättning. Det var här vi en gång startade upp pilotprojektet med ökad digitalisering av produktionsprocessen, också känt som “Det digitala sågverket”. De investeringar vi gör nu är fortsättningen för att kunna göra sågverket ännu mer effektivt, hållbart och lönsamt, säger Kristiansen.