Nyheter

ABB slutför digitaliseringsprojekt av smältverk i Indien

Digitala lösning kopplar samman verksamheten i stålverket med skänk- och kranspårning och förutsägelse av värmeförluster för högre gjuthastigheter och en uteffekt på ytterligare 24 000 ton per år

ABB har byggt upp en långsiktig relation med JSW Steel Ltd, Indiens ledande stålföretag, genom att integrera sin digitala lösning ABB Ability™ Smart Melt Shop vid Dolvi Works-anläggningen i delstaten Maharashtra.

Genom projektet, som slutfördes enligt tidsplanen i mars 2021, har ABB förbättrat produktiviteten och energieffektiviteten för stålsmältverk genom att utveckla en lösning för driftoptimering, inklusive skänk- och kranspårningssystem, kranplaneringssystem och modeller för termisk förlust, för att förutsäga måltemperatur för skänkugnar och säkerställa korrekt temperatur vid gjutaren. Detta förväntas öka företagets EBITDA-vinst med omkring 2 miljoner dollar per år genom fyra procent högre gjuthastigheter, tidsbesparingar med en arbetsdag per månad, och ytterligare produktionsmängd motsvarande 24 000 ton per år.

Anläggningen har nu realtidsspårning av stålskänkar för processynkronisering och bättre underhållsplanering. I det större perspektivet leder den lägre energiförbrukningen till färre förbrukningsvaror per sats och därmed lägre koldioxidavtryck med mindre koldioxidutsläpp per producerat ton stål. Automatisk spårning och schemaläggning ökar personalens säkerhet eftersom de avlägsnas från produktionsområdet under kran- och skänkrörelser. Planeringslösningen resulterar också i färre avbrott genom att säkerställa att rörelserna synkroniseras enligt processkraven.

Det är ett exempel på hur man kan övervinna en av de största utmaningarna som dagens ståltillverkare ställs inför, nämligen att upprätthålla de optimala temperaturer som krävs för att tillverka smält stål och samtidigt balansera höga elenergikostnader. Att säkerställa rätt temperatur vid rätt tidpunkt är, tillsammans med andra parametrar i smältstålet, direkt avgörande för stålets kvalitet och för produktiviteten. ABB:s lösning med Industry 4.0 minimerar temperaturöverhettning och termiska förluster. Det här resulterar i högre gjutningshastigheter med cirka fyra procent liksom förbättrad produktivitet, energieffektivitet och stålkvalitet.

– Vi förlitade oss på den metallurgiska expertisen hos ABB:s Metals-team eftersom de visade för oss att den digitala lösningen kunde integreras i vår komplexa anläggning med alla olika driftrutiner, säger Gajraj Singh Rathore, vd för JSW Steel Ltd. Siffrorna och resultaten från testningen demonstrerades och vi kunde se möjligheten att öka produktiviteten, förbättra energieffektiviteten och generera en relativt snabb avkastning på investeringarna också.

– Med utgångspunkt i avancerade digitala algoritmer och matematisk modellering är ABB Ability™ Smart Melt Shop ett utmärkt exempel på teknisk konvergens eftersom den använder kameror och bildbearbetning, vägningssystem, radar, laser och trådlös teknologiför att säkerställa att stålsmältverk drivs på optimala nivåer. Kran- och skänkspårning och deras tillgänglighet är avgörande för hela ståltillverkningsprocessen, säger Tarun Mathur, Global Product Manager och Digital Lead för Metals, ABB.

– Vår data från prestandatestningen har visat på en betydande ökning av överhettningsefterlevnad, som motsvarar tidsbesparingar på mer än nio timmar per månad och nästan 2 000 extra producerade ton per månad, säger Amit Kumar Chakraborty, projektledare för Metals på ABB.

Ytterligare fördelar med skänkspårningssystemet är minskade fördröjningar i ljusbågsugnen, minskning av elektrod- och strömförbrukningen i skänkugnen och minskning av kiselavvikelser i varmvalsade spolar som produceras av plattor från stränggjutaren.