Nyheter

Getinge satsar på förnybar elproduktion via lokal solcellsanläggning

Genom ett lokalt samarbete mellan Getinge, Susegårdens Solpark och E.ON kommer företagets produktionsanläggning i orten Getinge att drivas främst med solenergi.

Detta är ett viktigt steg i arbetet att göra Getinge till ett CO2 neutralt företag år 2025.

– Som ett steg i att främja närproducerad, förnybar el, är det glädjande att vi kan göra denna satsning tillsammans med en lokal solenergiproducent. Redan under det första året förväntar vi att cirka 55% av vår produktion här i Getinge kommer att drivas med solenergi, säger Niclas Jonasson, VD för Getinge Sterilization.

Avtalet som tecknats mellan den lokala solelsleverantören Susegårdens Solpark, E.ON och Getinge Sterilization AB sträcker sig fram till år 2031 och förväntas generera totalt 16 GWh solenergi.

– Genom att sammanföra markägare, som vill investera i förnybar energiproduktion, och företag, som vill ha lokalproducerad förnybar el, bidrar vi tillsammans till energiomställningen. Sedan E.ON lanserade konceptet förra året har vi adderat nästan 4 MW förnybar el till elsystemet, varav 1,5 MW här i Getinge. Framöver har vi planer på att accelerera byggnationen av förnybar elproduktion ytterligare, främst i elområde 4 där behovet av ny elproduktion är stort, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Susegårdens solpark i Halmstad består av 3 hektar land där 1,705 solpaneler satts upp. Anläggningen förväntas generera cirka 1 605 MWh/år, vilket innebär minskade CO2 utsläpp om 520 ton per år.

Getinge meddelade i juli 2020 sitt mål att bli ett koldioxidneutralt företag fram till 2025. Målet kommer att nås stegvis inom olika områden och stödjer företagets önskan att bidra till en miljö- och samhällsmässigt hållbar hälso- och sjukvård. En del i detta är att avsevärt minska företagets koldioxidutsläpp i produktionen. Mellan 2010–2018 minskade Getinge dess direkta och indirekta utsläpp med 29 % (ton koldioxid/miljoner SEK).