Nyheter

Industriarbetsgivarna: ”Fortsatt återhämtning i ekonomin – men flaskhalsar bromsar”

Återhämtningen i den globala ekonomin fortgår. Men de utbudsproblem som uppkommit under senare tid väntas bestå.

– Normalt hade detta lett till tydligt ökade investeringar, men förlorade värden under pandemin och stor framtidsosäkerhet håller tillbaka investeringsviljan i närtid. Det här bromsar utvecklingen och bidrar till ett ökat kostnads- och inflationstryck.

Det konstaterar Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i årets andra konjunkturrapport.

– Återhämtningen i global ekonomi väntas fortgå då framförallt delar av tjänstesektorn tar fart. Även industriproduktionen globalt fortsätter öka, drivet av en allmän återhämtning i världskonjunkturen. Efterfrågan är stark, men utbudsbegränsningar håller tillbaka, säger Kerstin Hallsten.

– Det finns en fortsatt risk att underleverantörer inte kommer att kunna leverera nödvändiga insatsvaror och därmed byggs inte produktionskapaciteten ut i den utsträckning som annars hade varit det naturliga i detta läge. Istället kan pristrycket bli högre, bland annat som följd av fortsatt höga priser på insatsvaror och för att kompensera för förlorade värden under pandemin. Ökad brist på personal med rätt kompetens ger liknande effekter, konstaterar hon.

Kerstin Hallsten konstaterar att det finns en risk att utvecklingen kan bromsas av osäkerhet kring efterfrågan på sikt – vad efterfrågas efter pandemin och vad händer med efterfrågan i spåren av klimatutmaningarna.

– Vi är inte bara inne i en konjunkturåterhämtning vi befinner oss även i en strukturell förändring av ekonomin, säger Kerstin Hallsten.

I årets andra konjunkturrapport gör Industriarbetsgivarna bedömningen att BNP i Sverige och även i euroområdet ökar med 3,3 procent i år och 3,6 procent under 2022. I USA bedöms tillväxten tydligt högre, drivet av en expansiv politik och framgångar med vaccineringen. I USA ökar BNP med 6,0 procent i år och 4,0 procent under 2022. Enligt Industriarbetsgivarna väntas inflationen i Sverige i genomsnitt bli 1,9 procent i år. Det är en viss upprevidering sedan prognosen i mars till följd av ett ökat kostnadstryck och större prispåslag.

Hög produktion i basindustrin men ingen direkt uppgång
Även basindustrin har under senare tid utvecklats på liknande sätt som övrig industri med stark efterfrågan, begränsningar på utbudssidan och stigande priser. Framöver väntas efterfrågan vara fortsatt god, men högt kapacitetsutnyttjande och utbudsproblem håller tillbaka produktionen. Någon direkt volymtillväxt väntas därför inte i år i basindustrin sammantaget. Nästa år väntas tillväxten bli kring en procent.
– I takt med att efterfrågan nu ökat kraftigt anger flera företag att det främsta hindret för ökad produktion är brist på maskiner och anläggningskapacitet. Detta bekräftar därmed bilden av att företagen upplever utbudsproblem snarare än efterfrågeproblem, säger Kerstin Hallsten.
I rapporten pekar Industriarbetsgivarna också på den politiska osäkerheten som en stor utmaning.
–Politiken är en broms, trots den uttalade politiska inriktningen mot ett bättre klimat och trots att svensk basindustri har stora möjligheter att bidra. Det handlar om beslut kring äganderätt, klimatåtgärder, tillståndsprövningar och energitillgång, avslutar Kerstin Hallsten.