Nyheter

Nya generationens räddningskammare för gruvor och underjordsarbete

Som ett led i utvecklingen av framtidens gruvindustri lanserar Jama den helt nya mobila räddningskammaren MRC 2 för ökad komfort och säkerhet. I den rostfria kammaren sitter upp till åtta personer bekvämt i rumstemperatur och har tillgång till ren, frisk luft utan att använda andningsmasker och är skyddade vid brand, gas och damm.

Att sätta sig i en räddningskammare innebär att en olycka skett och kan för många vara en omvälvande upplevelse. Eftersom de undsatta personerna kan behöva sitta många timmar i kammaren har Jama i utvecklingsarbetet med MRC 2 lagt stor vikt vid kammarens miljö för att skapa en komfortabel, trygg och säker vistelse.

I centrum är luftreningstekniken som renar luften från koldioxid och kontinuerligt tillsätter nytt syre för att bibehålla en god atmosfär i kammaren. Syrgas tillsätts från en gastub och anpassas till antalet personer i kammaren. Utandningsluften fångas in via en ”scrubber”, en kassett som kemiskt binder koldioxiden.

– Det gör att behovet av friskluftsmasker eliminerats, man kan helt enkelt sitta och andas som vanligt vilket även gäller vid besök i räddningskammarens toalett. Att slippa använda mask är en stor bekvämlighet och minskar stressen påtagligt, berättar Johan Marklund, Product manager R&D vid Jama.

Håller rumstemperatur och hindrar föroreningar

För att sänka temperaturen i räddningskammaren duschas den utvändigt med vatten och kan hålla en normal behaglig inomhustemperatur.

Luft från en gastub upprätthåller ett övertryck som förhindrar att föroreningar som damm, rök eller gaser tränger in. Detta byggs upp i två steg för att säkerställa övertryck i hela kammaren, även i luftslussen.

Uppfyller kraven på säkerhet

Räddningskammaren MRC 2 drivs i huvudsak av 230 volt men om strömförsörjningen bryts aktiveras ett driftsäkert och väl tilltaget batteripaket som räcker upp till 50 timmar. Batterikapaciteten kan utökas vid behov.

Kammaren är rostfri och därmed underhållsfri. Den har även välvda sidor för maximal tålighet. Säkerheten är mycket hög och MRC 2 uppfyller aktuella nationella och internationella standarder och riktlinjer som EN16191:2014, HSE samt ITA.

– Vi är ensamma på marknaden med vår teknologi och att den helt och hållet uppfyller alla krav och riktlinjer som finns för räddningskammare, till exempel konstant övervakning av luftkvalitet i kammaren, berättar Johan Marklund.

Leder teknikutvecklingen

Jamas nya mobila räddningskammare tar tekniken och nyttan ett steg längre jämfört med andra kammare på marknaden.

– Vi är stolta över vår nya räddningskammare MRC 2 och den går helt i linje med den innovationsprägel vi har inom Jama som innebär att vi hela tiden vill driva tekniken framåt. På det sättet går kammaren hand i hand med världens första batteriskrotare som vi lanserade för mindre än ett år sedan, berättar Rickard Lindgren, VD för Jama.

Dryck, tilltugg, mobilladdare och Wifi

För att ytterligare öka komforten är kammaren utrustad med olika förnödenheter som dryck, tilltugg, första hjälpen-utrustning, kortlek, spel, mobilladdare som passar alla märken och är wifi-förberedd.

Kammaren är även utrustad med toalett, nödutgång och visuella signaler som yttre ljud och ljuslarm, blå projicerande lampa för lokalisering, blå ljuslist vid ingång samt flera reflexer.

Jamas nya räddningskammare MRC 2 är tillgänglig för försäljning från och med juni, 2021.