Nyheter

KD: ”S spelar dubbelt och sviker vårt skogsbruk”

”Det svenska skogsbruket är en viktig tillgång, inte en belastning, på vägen mot koldioxidneutralitet. Just därför bör EU hålla sig borta från att detaljreglera vårt skogsbruk. Socialdemokraterna säger sig hålla med om detta, men agerar i praktiken tvärtom.”

Det skriver Sara Skyttedal, Europaparlamentariker (KD) och Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson (KD) i en debattartikel i Aftonbladet:

”Det svenska skogsbruket är under attack från EU. Dels handlar det om att starka krafter på kontinenten vill klassificera skogliga produkter som icke-hållbara, trots att produkterna är en förutsättning för den gröna omställningen.”

”Dels handlar det om att EU-kommissionen vill introducera fasta procentmål för hur stora markarealer som får brukas, något som i grunden hotar svensk skogsnäring.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/86e63r/s-spelar-dubbelt-och-sviker-vart-skogsbruk