Nyheter

Ny rapport från Svebio: ”Befintlig biokraft kan lösa effektproblematiken”

Befintliga kraftvärmeverk i det svenska elsystemet skulle kunna göra väsentligt mer nytta. Under en av de kallaste veckorna i februari, då elbehovet var som störst, användes bara 56 procent av den tillgängliga kapaciteten biokraft. Det visar Svebios rapport ”Biokraft och effektsituationen i kraftsystemet 2021”. 

Orsaken till den låga utnyttjandegraden är att fjärrvärmeföretagen prioriterar att leverera värme till sina kunder. När det blir kallt måste kunderna ha mer värme och därför blir det mindre värme över till elproduktion. I princip gäller samma förhållande de skogsindustriföretag som producerar el. De prioriterar att producera ånga för att tillverka pappersmassa och papper. I båda dessa typer av industri skulle företagen enkelt kunna komplettera med ökad förmåga att producera värme. På så vis skulle de möjliggöra att elproduktionen kan köras till full effekt även när elbehovet är som störst.

– Om man förändrar prissättningen och värdesätter stabila elnät, säker leverans och närhet till konsument så skulle befintliga kraftvärmeverk kunna bidra till att Sverige får ett stabilare och välfungerande elsystem utan så stora kostnader som det annars kommer att bli. Det säger Gustav Melin, vd på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, som har genomfört undersökningen.

Undersökningen visar också att i södra Sverige där effektproblemen är som störst, i elområde 3 och 4, motsvarar den outnyttjade biokraften 60 procent av effekten hos de tre senast avvecklade kärnkraftsreaktorerna.

– Vi är väldigt nöjda med resultatet av vår undersökning och lite förvånade att ingen uppmärksammat detta tidigare. Man talar om att vi behöver två nya kärnkraftsreaktorer för att klara effekten i elnätet. Men här har vi redan en lika stor resurs som ger svängmassa och ett stabilare elnät, bara vi använder den. Min bedömning är att vi skulle få igång den här kapaciteten till en kostnad på mindre än fem procent av vad motsvarande nya reaktorer kostar, fortsätter Gustav Melin, i en kommentar till undersökningens resultat.

Undersökningen gick till så att Svebio tillfrågade alla producenter av biokraft inom kraftvärmen i fjärrvärmen och inom industrin om deras produktion under perioden 1 – 7 februari i år, en vecka då det var kallt och elbehovet var stort. Resultatet av enkäten är att det finns en kapacitet på sammanlagt 4 225 MW biokraft. Under den undersökta veckan utnyttjades 58 procent av kapaciteten i industrin och 55 procent av kapaciteten i fjärrvärmesektorn, i genomsnitt 56 procent.

Undersökningens resultat; att biokraftproducenterna minskar elproduktionen för att de måste prioritera ökad värmeleverans styrks av Svenska Kraftnäts årliga uppföljning ”Kraftbalansen på den svenska elmarknaden 2021”. Enligt Svenska Kraftnäts rapport utnyttjades endast 32 procent av installerad effekt i kraftvärmeverk under topplasttimmen.