Nyheter

Hitachi ABB Power Grids bidrar till Sveriges energiomställning

Hitachi ABB Power Grids bidrar till Sveriges hållbara energi- omställning med installationen av EconiQTM Live Tank Breaker (LTA) för 145 kilovolt (kV) vid Vattenfall Eldistributions substation i Skövde, placerad mellan Sveriges två största sjöar: Vänern och Vättern.

Sverige är en av nationerna som leder utvecklingen mot en hållbar och koldioxidsnål ekonomi, med målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045. Med nära 250 års kombinerat teknikledarskap har Hitachi ABB Power Grids ständigt investerat för att möta det växande behovet av miljöeffektiva lösningar.

Den nya installationen i Skövde består av den innovativa högspänningsbrytaren Eco- niQ som signifikant minskar koldioxidpåverkan samtidigt som den förbättrar tillförlitlig- heten. Den banbrytande teknologin baseras på användning av koldioxid (CO2) och syre (O2) som isolationsgas istället för den konventionella växthusgasen svavelhex- aflourid (SF6), som har varit normen i årtionden på grund av dess utmärkta isolations- och brytaregenskaper. EconiQs högspänningsportfölj minimerar utsläpp av koldioxidekvivalenter relaterade till isolationsgasen och har bevisat sig minska koldioxidav- trycket signifikant genom hela livscykeln.

– Vi är glada över att stödja Vattenfall Eldistribution i accelerationen av Sveriges ener- giomställning med vår miljöeffektiva innovation EconiQ som minskar miljöpåverkan, säger Markus Heimbach, global chef för affärsområdet High Voltage Products på Hitachi ABB Power Grids. Nu, mer än nånsin behövs banbrytande teknologier som EconiQ för att hjälpa våra kunder att möjliggöra ett koldioxidneutralt energisystem.

EconiQ är Hitachi ABB Power Grids miljöeffektiva portfölj för hållbarhet där produkter, service och lösningar har en bevisad exceptionell miljöprestanda. I fronten för hållbar innovation arbetar Hitachi ABB Power Grids för ’powering good for a sustainable energy future’.