Nyheter

Voith Hydro och Mine Storage inleder utvecklingspartnerskap för att minska koldioxidutsläppen

Voith Hydro, global leverantör av vattenkraft och pumputrustning, och det svenska företaget Mine Storage, en specialist inom området underjordiska pumpkraftskoncept, meddelar ett partnerskap för att bli föregångarna på en ny marknad för underjordisk energilagring.

Parisavtalet har gjort det klart att den globala uppvärmningen måste begränsas till maximalt 1,5 ° C för att förhindra en global klimatkollaps. För att uppnå detta är det nödvändigt att fokusera på användningen av ren, förnybar och resursbesparande teknik vid energiproduktion. Därför finns det ett behov av övergång från fossila bränslen till koldioxidsnåla och hållbara alternativ, ett steg som Voith Hydro och Mine Storage vill möjliggöra.

För en global avveckling av fossila bränslen behövs storskalig lagring av el. Mer än 90% av energilagringen idag tillhandahålls av vattenkraft med pumpkraft, eftersom det möjliggör snabb respons med ojämförlig flexibilitet för fluktuationer i energibehovet. Detta stabiliserar nätet och möjliggör integrering av väderberoende förnybara energikällor, såsom vind- eller solenergi. I nuläget är vattenbaserade energilager den enda möjligheten till ekonomiskt lönsam storskalig energilagring.

Konceptet

Mine Storage fokuserar på den snabbt framväxande marknaden för storskalig energilagring och planerar att bygga hållbara pumpkraftsanläggningar i underjordiska gruvor. Dessa kan fungera som ”batterier” som hjälper till att balansera elnätet så att mycket mer produktion från vind- och solenergi kan läggas till utan att skapa ett instabilt elnät. Det finns mer än en miljon övergivna gruvor i världen, och med mogen, beprövad energilagringsteknik kan energilager i gruvor göra en stor positiv inverkan på miljön.

Positiv miljöpåverkan

Att använda samma beprövade koncept som i traditionell pumpkraft med en övre och nedre vattenreservoar, men i en ny miljö, som underjordiska gruvor, kan verkligen påskynda övergången från brun till grön energi. Gruvmiljön ställer dock nya krav på tekniken och utmaningen ligger därför i att kombinera branschspecifik kunskap från olika områden.

Voith Hydro har länge varit i framkant inom teknikutveckling och kommer att ta sig an dessa specifika utmaningar. I samarbete med Mine Storage är företaget nu engagerat i den tidiga projektutvecklingen på två specifika platser i Sverige för att utveckla nödvändiga tekniska lösningar.

– Vi är engagerade i hållbar teknik och koncept för en koldioxidfri framtid. Eftersom Mine Storage har visat ett innovativt tillvägagångssätt, imponerande utveckling och kompetens inom detta område, är vi glada över att nu få bidrag med vår expertis inom pumpkraftsteknik för att utveckla de första projekt tillsammans, säger Uwe Wehnhardt, VD och koncernchef Voith Hydro.

– Energilager i gruvor kan ha en enorm inverkan på globala koldioxidutsläpp genom att möjliggöra skalbar produktion av förnybar energi. Vi har inte tid att vänta. Vi måste agera nu, säger Thomas Johansson, VD för Mine Storage. Voith Hydro har visat stor flexibilitet och god förståelse för dynamiken i tidig projektutveckling. Deras strategi och vår delade vision om den globala potentialen för energilager i gruvor gör detta partnerskap till en värdefull del i vår strategi att bidra till avvecklingen av fossila bränslen.