Nyheter

Moderaterna: ”Sverige måste stoppa EU:s taxonomiförslag”

”Svensk vattenkraft och svenskt skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. Det är helt sanslöst och något moderaterna aldrig kan acceptera.”

Det skriver Elisabeth Svantesson, ekonomiskpolitisk talesperson (M), Lars Hjälmered, närings-och energipolitisk talesperson (M), Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker (M), Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson (M) och Jessika Roswall, Europapolitisk talesperson (M) i en debattartikel i Dagens Industri:

”EU-kommissionen presenterade i slutet av april ett förslag om så kallad taxonomi, att klassa investeringar som hållbara och inte hållbara. Att främja en hållbar utveckling är klokt. Kommissionens förslag innebär dock ett stort hot mot svensk vattenkraft och skog samtidigt som svensk kärnkraft är lagd åt sidan. Medlemsländerna och Europaparlamentet har några månader på sig att avgöra om man ska acceptera förslaget eller inte. Moderaterna vill att Sverige säger nej och kommer att agera för att samla nödvändig majoritet mot förslaget i riksdagen och i EU-parlamentet.”

”Dessvärre har vi fått rätt i våra farhågor. Kommissionens förslag är inte teknikneutralt, de frångår forskning, kärnkraft är bortlyft, fossil naturgas på väg att inkluderas som hållbart, samt förslagen kring vatten och skog är så formulerade att svensk vattenkraft och svenskt skogsbruk kan komma att klassas som icke hållbart. Det är helt sanslöst och något moderaterna aldrig kan acceptera.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sverige-maste-stoppa-eu-s-taxonomiforslag/