Nyheter

Moa hjälper Solör att arbeta än mer klimatsmart i Vilhelmina

För Solör Bioenergi är energieffektivisering och klimatsmarta lösningar viktiga delar i bolagets utveckling. Sedan i slutet av förra året är en ny elturbin, som fått namnet Moa, igång på fjärrvärmeanläggningen i Vilhelmina. Det innebär att anläggningen näst intill är självförsörjande på el genom att använda hetvatten från fjärrvärmeproduktionen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med över 218 000 användare varje dag. Bolaget finns på 165 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Fjärrvärmen i Vilhelmina byggdes ut under 1980 talet av kommunen vid det närliggande sågverket och Solör Bioenergi tog över verksamheten under 2014. Varje år levererar anläggningen 40GWh till kommunen, industrier, hyresbostäder och villor.

Vanligtvis behövs vatten göras om till ånga, som i sin tur driver en turbin, för att kunna producera el. Den ORC-turbin från Againity som nu är igång använder istället ett delflöde av hetvattnet från pannan och omvandlar detta till el för lokal användning.

Enligt traditionen får turbiner och generatorer ett namn utifrån namnsdagen den dagen som den installeras, i detta fall Moa som har namnsdag den 18 november.

– Vi har nu haft en period att trimma in turbinen och vi ser att det fungerar väl. Vår målsättning är att vi ska bli självförsörjande på el i anläggningen och vi är på god väg. Under de kalla perioderna behöver vi köpa en del el, men under övriga delar av året levereras överskottet ut på nätet, säger Tore Sundqvist, regionchef Norr Solör Bioenergi AB.

ORC-turbinen är den andra installationen av elturbin som görs inom Solör Bioenergis fjärrvärmeverksamhet, där även fjärrvärmeanläggningarna i Flen, Tomelilla och Svenljunga har ORC-turbiner som är igång.

Energieffektivisering är en viktig del i Solör Bioenergis arbete och bolaget arbetar kontinuerligt med att spara energi i anläggningarna genom att öka verkningsgrader och minska förluster.

– Det är återigen roligt att vi tar kontinuerliga steg för att öka fjärrvärmens klimatnytta, säger Anders Pettersson, VD Solör Bioenergi Fjärrvärme.

På bilden: Isak Sjölander och Tore Sundqvist på Solör Bioenergis anläggning i Vilhelmina