Nyheter

Transformatorer till flytande projekt ökar potentialen för havsbaserad vindkraft

Hitachi ABB Power Grids lanserar idag en portfölj med transformatorprodukter för flytande havsbaserad vind- kraft, designade för att hantera de utmanande miljöerna till havs och klara de fysiskt krävande förhållandena på flytande konstruktioner.

Den nya portföljen kommer öka möjligheterna för större volymer av vindkraft, effektivt nyttjad och integrerad i det globala energisystemet, vilket direkt stöttar omställningen mot en hållbar energiframtid.

Att bygga till havs genererar många fler utmaningar än bara den hårda saltvattenmiljön. Fram tills idag har end- ast en liten del av den havsbaserade vindkraftspotentialen blivit utforskad eftersom havet med ett djup på mer än 60 meter, på många ställen, inte är lämpad för fasta installationer.

Flytande stationer och flytande vindturbiner erbjuder därför en lösning som kan användas i djupare vatten, och utökar den globala möjligheten enormt för att utveckla havsbaserad vindkraft. Flytande system har fortfarande sina utmaningar: över hela livscykeln är dem i konstant rörelse och kan bli utsatta för vibrationer och upp till 15 meter höga chockvågor.

– Vi har ingenjörer i världsklass som alla är stolta över att skapa banbrytande innovativa lösningar som övervin- ner de hårda miljöerna till havs och som i längden bidrar till att ta samhället mot en hållbar energiframtid, säger Bruno Melles, global chef för affärsområdet Transformers på Hitachi ABB Power Grids. Flytande elektriska system är viktiga i utvecklingen av havsbaserad, förnybar industri, och kommer öppna upp för enorma möjligheter för ren energi, tillägger han.

Utnyttja havsbaserad vind med banbrytande teknologier

Portföljen introducerar en rad av olika step-up transformatorer, jordningstransformatorer och shuntreaktorer anpassade för flytande substationer samt transformatorer anpassade för flytande vindturbiner, inkluderat de industriledande WindSTAR-enheterna.

Transformatorer och shuntreaktorer är en central del i utrustningen för nätinfrastrukturen, och möjliggör överföringen av elektricitet genererad från havsbaserade vindkraftparker. Den här kompletta och kvalitativa utrust- ningen utvecklad i partnerskap med ledare inom flytande havsbaserad vindkraft-utveckling möter utmaningarna med en modulär lättviktsdesign baserad på specialdesignade aktiva delar såsom behållare, lindningskopplare, tillbehör samt andra externa komponenter.