Nyheter

Skogs och bioenergiindustrin: ”EU:s taxonomi hotar Sveriges bioenergi”

”Ledande svenska politiker måste ta klar ställning för de fossilfria nyttor som fotosyntesen skapar genom bioenergi och biomaterial, vid alla kommande beslut inom EU,”

Det skriver, Gustav Melin, vd, Svebio, Johan G Andersson, vd, Drivkraft Sverige, Jakob Lagercrantz, vd, 2030-sekreteriatet, Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen och ordförande, ePURE och Ulf Larsson, vd och koncernchef, SCA i en debattartikel i Dagens Industri:

På flera punkter är den bra men det finns också problem som måste adresseras. I sin nuvarande utformning kan taxonomin komma att minska möjligheterna att nå unionens ambitiösa klimatmål.”

”Taxonomin kan i stora delar komma att bli ett hinder för investeringar i förnybar teknik. Det gäller särskilt EU:s och Sveriges största förnybara energislag, bioenergin.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/eu-s-taxonomi-hotar-sveriges-bioenergi-1/