Nyheter

Linköpings kunskap om avfall och biogas delades med amerikanska städer

I tisdags kväll (2575) deltog Tekniska verken och Linköpings universitet i en internationell workshop tillsammans med nio amerikanska städer/regioner. Syftet var att skapa en större förståelse kring hanteringen av organiskt avfall och dess roll i en cirkulär ekonomi, både ur ett svenskt och amerikanskt perspektiv.

Workshopen arrangerades av Sveriges ambassad i Washington samt Smart City Sweden.

Samtalen handlade om hur biogasproduktionen kan vara en stor del av lösningen, dels när det handlar om avfallsproblemet, men också när det gäller återvinning av värdefulla näringsämnen och uppgraderad biogas som ersätter bensin och diesel.

Biogasproduktion är inte något nytt i USA, och intresset för att använda den i fordon ökar, men är inte vanligt förekommande. Istället görs oftare el eller värme av gasen.

– Tekniska verkens roll i sammanhanget var att visa på hur vi, sedan mer än 20 år, valt att jobba med en biogaslösning där 100 procent av biogasen uppgraderas och används i bussar, bilar och industri samtidigt som vi producerar en värdefull biogödsel som utgör en viktig resurs för det lokala lantbruket, säger Johan Böök, public affairs, Tekniska verken.

Mats Eklund, professor vid Linköpings universitet och föreståndare för Biogas Research Center (BRC) introducerade den nordiska modellen för biogas för de amerikanska åhörarna.

– Det är en integrerad modell för hållbara städer där man utgår från olika typer av avfall och restprodukter och producerar drivmedel och förnybar biogödsel. Detta är inte vanligt i resten av världen, men överallt finns matavfall eller avloppsslam som kan nyttiggöras bättre. Så är fallet också i många städer i USA, säger Mats Eklund.

Diskussionerna under kvällen visade på stort intresse för hur Linköpings universitet och Tekniska verken jobbar med biogas.

– De här tio städerna fick en samlad bild av vad biogaslösningar kan vara och vad vi kommit fram till är det smartaste sättet att använda dem, klimatmässigt, ekonomiskt och ur hållbarhetsperspektiv, säger Mats Eklund.

– Genom att visa på hur vi i Linköping tar hand om organiskt avfall och omvandlar det till ett fossilfritt bränsle och värdefull biogödsel har vi stora möjligheter att visa andra hur man kan ta ytterligare steg mot en hållbar framtid. Att då få möjligheten att dela med sig av vår erfarenhet och kunskap, till ett antal stora städer i USA, är både inspirerande och ett utmärkt tillfälle att bidra i ett lite större sammanhang, säger Johan Böök,

Följande städer/regioner var representerade vid mötet: New York City, Atlanta, Pittsburgh, Cuyahoga County, Boston, Winchester, Seattle, Chula Vista, Boulder och Washington DC.