Nyheter

Tyskt E.ON-bolag gör pilotinstallationer med SIPP

Gomero Group AB har via sina tyska partner erhållit ytterligare en order för pilotinstallationer av kontrollutrustningen SIPP. Nu från Avacon Netz GmbH, ett av de största regionala energiförsörjningsföretagen i Tyskland.

Leveransområdet sträcker sig från Nordsjökusten till södra Hessen och omfattar stora delar av Niedersachsen och Sachsen-Anhalt. Avacon ansvarar för ett elnät som är cirka 6 460 mil långt och omfattar cirka 440 transformatorstationer med en till fyra transformatorer på varje station.

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad enhet för detektion av oljeläckage från transformatorn samt kontroll av att oljefångstgropen är tät. Med SIPP säkerställs också att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri.

Den tekniska utvärderingen av SIPP är redan genomförd. Som delägt dotterbolag inom E.ON utgår Avacon från det godkännande systerföretaget Bayernwerk tidigare utfärdat. Godkännandet omfattar bland annat frågor som rör datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö. Avacon kan därför ta nästa steg direkt och installera ett antal SIPP-enheter som gör det möjligt att utvärdera hur kontrollutrustningen ska integreras i verksamheten.

Ett steg närmare kommersiella leveranser

– Den här ordern är ett viktigt steg närmare fler kommersiella leveranser av SIPP. Avacon har precis som sitt systerbolag Bayernwerk stort fokus på utveckling av innovativa lösningar som gör det möjligt att möta de krav som ställs på morgondagens energisystem. Beställningen är ett bevis på att allt fler energibolag känns redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

– Den tyska marknaden står precis som resten av världen inför omfattande investeringar i elnätet. Gomeros SIPP är i det sammanhanget en naturlig del av ett smartare elnät som kan möta kraven på säkerhet, kostnadseffektivitet och flexibilitet. Genom att använda SIPP får bolag inom energisektorn också bättre möjligheter att digitalisera sina underhållsprocesser samtidigt som man lever upp till de allt hårdare krav som ställs i frågor som rör miljö och hållbarhet, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden.