Nyheter

Centerpartiet Värmland: Stärk och värna den privata äganderätten till skogen”

”För att höga naturvärden ska uppfattas som något positivt för skogsägaren anser Centerpartiet att äganderätten måste stärka.”

Det skriver Peter Helander (C), Skogspolitisk talesperson, Daniel Bäckström (C), Riksdagsledamot för Värmland , Ola Persson (C), Regionråd, Region Värmland, Erik Evestam (C), Ledamot av regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland, Anna Lena Carlsson (C), Ordförande för Centerpartiets distriktsstyrelse Värmland i Nya Wermlands-Tidningen:

”Centerpartiets utgångspunkt är att utredningen ska vara ett verktyg för att genomföra det som står i januariavtalet: att stärka och värna den privata äganderätten. Det handlar om att markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten; att det ska utvecklas nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av mark samt att det ska preciseras hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande cirkulär bioekonomi.”

Läs hela debattartikeln på:

www.nwt.se

Bild av ingmarielittmann