Nyheter

Klätterservice gör vattenkraften säkrare

Under första halvan av 1900-talet byggdes vattenkraftanläggningarna ut i stor utsträckning. Dessa anläggningar, som vi än idag använder och är beroende av, byggdes inte enligt dagens arbetsmiljökrav och bjuder på stora utmaningar kring arbetsmiljö och säkerhet.

Klätterservice, som de senaste 5 åren haft ett specialiserat kontor i Östersund som hjälper vattenkraftsbranschen med bland annat underhållsarbeten, erbjuder nu utbildning för att göra denna bransch säkrare. Helt enkelt en fallskydds- och räddningsutbildning specifikt framtagen för vattenkraftbranschen.

– Vid arbete ute på vattenkraftverk och dammar finns det väldigt många komplexa utmaningar när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet. Majoriteten av alla vattenkraftanläggningar är väldigt gamla och byggdes inte för att kunna uppfylla dagens arbetsmiljökrav, säger Alexander Selande, platschef Klätterservice Östersund.

Att arbete i en fallriskmiljö kan innebära en risk är för många en självklarhet, men det är ändå inte lika självklart hur man hanterar dessa risker på ett lämpligt sätt genom att ha rätt förberedelser, utrustning och kompetens.

Något annat, som inte alltid är lika självklart, är att den kanske största risken ute på kraftverken är de många trånga och komplexa utrymmen som finns. Det kan handla om till exempel arbete i en vattenväg under en avställning, eller i en pumpgrop där accessen består av en lång stegväg.

Oavsett vilket typ av olycka eller incident som inträffar i dessa utrymmen så blir den stora utmaningen att kunna rädda och evakuera någon ut från dessa utrymmen.

– Ofta när vi på Klätterservice är ute på vattenkraftsanläggningar så ser vi att det finns potentiella arbetsmiljörisker. Det kan handla om fallskydd som används på fel sätt eller bristfälliga riskbedömningar. Men det kan även vara så att fallskydd används på ett korrekt sätt, men att personalen inte vet hur dom ska kunna rädda någon som blir hängande i sitt fallskydd. Då kunskapen och kompetensen kring detta är väldigt varierande ute på anläggningarna så känns det bra att nu kunna erbjuda en utbildning som är specifikt framtagen för vattenkraftbranschen. Lite som en GWO-utbildning (reds. anm. The Global Wind Organisation) för vattenkraften, säger Björn Segelsbo, certifierad instruktör i Östersund.

Kursen är två dagar lång med syfte att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna hantera de risker, utmaningar och räddningar som kan uppkomma vid arbeten ute på vattenkraftverk och dammar.

Utbildningen riktar sig både till tekniker och montörer som fysiskt arbetar ute på kraftverken, men även till projektledare, planerare och chefer som har behov av att kunna säkerställa att rätt förutsättningar finns för att ett säkert arbete ska kunna bedrivas ute på arbetsplatserna. I utbildningen ingår även teori kring grunderna i vattenräddning.

Utbildningen, som är en del av Crestos breda utbildningskoncept, utförs av Klätterservice certifierade instruktörer stationerade i Östersund.

Tidigare i år genomfördes en pilot av utbildningen tillsammans med ett kraftbolag ute på en vattenkraftanläggning i Jämtland. Deltagarna bestod av en blandning av servicetekniker, underhållsplanerare & HSM-samordnare.

– Det var väldigt värdefullt att få ta del av deltagarnas feedback och tankar rörande kursen upplägg. Några av deltagare började pratade om att detta är en utbildning som alla som arbetar ute på kraftverk borde ha, vilket är precis vad syftet med kursen är. Att ge alla samma kunskaper och förutsättningar. Något som är otroligt roligt med utbildningen är att deltagarna, under bara två kursdagar, kan tillskansa sig en så pass gedigen verktygslåda med tekniker att de är redo för de mest utmanande räddningssituationer som kan uppkomma, fortsätter Björn Segelsbo.