Nyheter

Innovativ lösning som revolutionerar skogsindustrin

Idag sorteras mycket virke bort på sågverk, trävaruhandeln och byggen, p.g.a. defekter, skevhet eller andra skavanker. Det sker för att sågverken inte tar varje stocks individuella egenskaper i beaktande vid sågprocessen.

En stor anledning till att detta inte görs är för att sågverken inte har någon spårbarhet på individnivå för varje stock. Med spårbarhet på individnivå skulle det vara möjligt att koppla värdefull information som samlas in om varje stock genom hela värdekedjan på ett sågverk och nyttja den vid sågprocessen.

Med hjälp av ett fotografi på en yta, där årsringarna representerar ett unikt ID, kan man enkelt följa stocken genom hela föräldningsprocessen.

Taigatech har alltså utvecklat ett system baserat på toppmodern AI-teknik, från Chalmers, för att kunna spåra dessa individuella stockar via kameror och dess unika årsringar. Lösningen efterfrågas idag av sågverk för ökat resursutnyttjande, men även av aktörer genom hela värdekedjan för att säkerställa ett hållbart skogsbruk.

Det var under ett besök på sågverket Moelven Valåsen och i samband med ett kandidatarbete som denna unika affärsidé kläcktes. Teamet fick på plats en introduktion och överblick till de största utmaningarna ett modernt sågverk har idag och står inför framtiden. Det var något dem snabbt såg som en möjlighet! Tillsammans är dem ett balanserat team med olika spetskompetenser som ger stora möjligheter att förverkliga idén.

Hur ser era framtidsplaner ut?

– Om 10 år kommer Taigatech vara ett globalt bolag och det självklara valet för att digitalisera och effektivisera skogsindustrin. Detta har vi åstadkommit genom att först skapa spårbarheten inom både såg- och skogsindustrin över hela världen.

Vinsten i Venture Cup kommer medföra stora möjligheter för Taigatech att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart skogsbruk, och vi ser fram emot att följa dem på den fortsatta resan.

Taigatech är en av fyra finalister  från Region Väst som direktkvalificerade till höstens Sverigefinal.

Pris: Impact Maker

Idé: Taigatech

Team: John Randelin, Christoffer Johnsson, Erik Dahl, Fredrik Kahl, Antonio Butkovic, Arvid Viktorsson