Nyheter

Svenska stålföretag ökar produktionen

Svensk stålindustri möter den ökade efterfrågan på stål genom att producera mer. Under april månad ökade råstålsproduktionen i Sverige med 5,5 procent.

I Sverige har det hittills under året producerats 1 687 tusen ton råstål. Det är nära 2 procent mer än motsvarande period 2020.

Under april månad producerades det totalt 425 tusen ton råstål, motsvarande en ökning på 5,5 procent jämfört med april 2020.

– En allmän återhämning inom tillverkningsindustrin – i synnerhet bilindustrin – gör att efterfrågan på stål nu snabbt ökar. För att möta detta har flera stålproducenter ökat sin produktion, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Bild av Janno Nivergall