Nyheter

Nytt samarbete: Luleå tekniska universitet och ledande basindustrier

Den 18 maj offentliggörs en ny forsknings- och kunskapssatsning vid Luleå tekniska universitetet i nära samarbete med ledande svenska basindustrier och energiproducenter.

Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels.

Vi genomför satsningen för att kunna vara en stark forsknings- och utbildningspartner i Sverige och för att bidra till det globala målet att ersätta fossila bränslen och klara klimatomställningen, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

Medverkande i satsningen är inledningsvis:

LKAB, SSAB, Hybrit, H2 Green Steel, Vattenfall, Skellefteå kraft, NTNU Energi Team Hydrogen vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) och Piteå kommun.