Nyheter

Johan Bruce, SKGS: ”Kraftsystem får små marginaler när kärnkraften läggs ned”

”Regeringens oförmåga att ta beslut i frågan om slutförvaret riskerar nu att stoppa produktionen i de svenska kärnkraftverken.”

Det skriver Johan Bruce, Energidirektör på SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet) i en debattartikel i Dagens Industri:

”I Finland har man i dagarna startat bygget av världens första slutförvar för använt kärnbränsle. Samtidigt, på den här sidan om Östersjön, ligger frågan om det svenska slutförvaret och samlar damm på regeringens bord. Ansökan lämnades in redan 2011 och metoden bygger på 40 års forskning och teknikutveckling. Alla instanser som behöver yttra sig för att regeringen ska kunna ta sitt beslut har gett sitt godkännande och det finns inget som hindrar regeringen från att ta ett beslut.”

”Bristen på planerbar produktion i södra Sverige till följd av nedläggningen av kärnkraft har lett till ett kraftsystem med små marginaler. Förra sommaren tvingades Svenska kraftnät att på kort varsel handla upp produktion från Ringhals 1, Ryaverket samt Karlshamnsverket till en kostnad på över 350 miljoner kronor som betalas av nätkollektivet. Utöver det infördes kraftiga begräsningar på överföringarna till södra Sverige som resulterade i stora prisskillnader mellan norra och södra Sverige.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/regeringen-haller-pa-att-stoppa-karnkraften/