Nyheter

Svenska rymdutvecklingsföretaget PASQ utser Iraklis Hatziathanasiou till styrelseledamot

PASQ AB utser Iraklis Hatziathanasiou till ledamot i bolagets styrelse. Iraklis har lång erfarenhet inom rymdbranschen, som han fått genom en karriär som sträcker sig över mer än 20 år.

Iraklis Hatziathanasiou kommer att stödja styrelsen med bransch- och marknadsinsikter som syftar till att etablera och växa PASQ som ett av de ledande test- och kvalificeringsföretagen på rymdmarknaden.

Hans erfarenhet och nätverk på den snabbt växande NewSpace-marknaden kommer att hjälpa organisationen att påskynda tillväxten.

– Iraklis är en respekterad professionell med mycket god förståelse för de utmaningar som nyetablerade företag står inför. Hans marknadsinsikt kommer att vara värdefullt eftersom PASQ öppnar ett nytt marknadssegment inom testning för att stödja innovatörer av nya rymddesigner, säger Martin Granlund, styrelseordförande.

– Rymdindustrin är ett av de mest spännande och utmanande tekniska områdena. De senaste framstegen inom utforskning av rymden innebär att många fler företag kan gå in på denna teknikarena och utveckla produkter och lösningar för rymdmarknaden. PASQ stöder företag i att övervinna risker och inträdeshinder förknippade med den rymdmiljö där deras design kommer att fungera. Jag ser fram emot att stödja PASQ-teamet i deras satsning på att möjliggöra nya applikationer och tjänster till denna marknad, säger Iraklis Hatziathanasiou.

Fakta om PASQ

PASQ, Per Aspera Space Qualification, erbjuder oberoende rymdkvalifikation till leverantörer och integratörer av satellitutrustning. Företaget är baserat i rymdklustret Kiruna med erfarenhet från ett flertal rymdmissioner, från satelliter i omloppsbana till rymdsonder som utforskar solsystemet.