Nyheter

Baltpool har börjat sälja SBP-certifierad hållbar biomassa

Med den växande efterfrågan på hållbar biomassa i Europa utökar det internationella biomassautbytet Baltpool sitt sortiment av produkter med hållbarhetscertifikat.

Från och med nu kan utbytesdeltagare handla med biomassa som uppfyller kraven för hållbarhet och ha ett SBP-certifikat (Sustainable Biomass Program), vilket är särskilt relevant för skandinaviska och baltiska företag.

SBP-certifikatet, som bevisar hållbarheten av biomassa, är välkänt och erkänt över hela världen, och det används också i stor utsträckning i Europa, särskilt i Skandinavien, där biomassa har mycket höga hållbarhetskrav.

– För att möta våra kunders förväntningar maximalt har vi gett möjlighet att handla med biomassaprodukter som har SBP-hållbarhetscertifikatet på biomassautbytet. Detta certifikat krävs alltmer av biomassaköpare från Skandinavien som köper upp till 50% av biomassa i de baltiska staterna. Därför är denna lösning fördelaktig för både skandinaviska köpare av biomassa och säljare i Baltikum, säger Andrius Smaliukas, chef för International Biomass Exchange Baltpool.

SBP-certifikatet, utfärdat av ett ackrediterat organ, bekräftar att biomassa erhålls från lagliga, hållbara källor och att produktionen av biomassa uppfyller de fastställda kraven. SBP-certifikaten utfärdas oftast för träpellets och spånskivprodukter som används i industrin och stora kraftverk. För närvarande har 371 sådana certifikat utfärdats i 31 länder.

– Ett centralt mål för SBP är att underlätta handeln med biomassa, oavsett i form av pellets eller chips, över internationella marknader. Alternativet att handla biomassa med ett SBP-anspråk på Baltpool-börsen öppnar ytterligare en väg till marknaden för våra certifikatinnehavare, som över tiden vi litar på kommer att gynna dem, säger Carsten Huljus, vd för SBP.

Förutom biomassa med hållbarhetscertifikatet SBP biomassa säljer Balpool Biomass Exchange också biomassaprodukter med FSC (Forest Stewardship Council) och ENplus-certifikat.

I år har Baltpool meddelat fler nyheter. Börskorgen för biomassa kompletterades med en ny produkt, dvs. begagnat trä. I mars började Baltpool sälja biomassa i hamnarna i Baltikum och Skandinavien och Polen.

Detta har skapat gynnsamma förutsättningar för biomassaproducenter och säljare att öka volymen och geografin på sina produkter på internationella marknader, och köpare från de skandinaviska länderna har ännu fler möjligheter att köpa hållbar biomassa från Östersjöregionen. Följande säljs på handelsplattformen för biomassa: flis, träpellets, begagnat trä, bränsletorv, lignin.

Under 2020 såldes 5,5 TWh biomassa på börsen och 5629 transaktioner slutfördes, vars totala belopp uppgick till 54,9 miljoner euro. EUR.

Om Baltpool International Biomass Exchange

Baltpool är en unik elektronisk handelsplattform där standardauktioner av standardiserade biomassaprodukter äger rum. I Litauen organiserar Baltpool också trä och värma auktioner och administrera medel för tjänster av allmänt intresse.

Baltpool verkar för närvarande i Litauen, Lettland, Estland, Polen, Sverige och Finland. Företagets vision är att vara det första alternativet för handel med biomassa i Europa. Baltpool tillhör den litauiska statsägda energibolagskoncernen EPSO-G. Biomassautbytet övervakas och regleras av National Energy Regulatory Council. Mer information finns på

www.baltpool.eu