Nyheter

Nordic Iron Ore anlitar Veidekke Entreprenad projekteringsarbeten för Blötbergsgruvan

Nordic Iron Ore AB (NIO) har som en inledning till det fördjupade projekteringsarbetet beställt vidareutveckling och uppdatering av ritningar samt kostnadsberäkningar för några områden där större potentiella kostnadsbesparingar har identifierats. Ett sådant område är infartstunneln till gruvan.

Inför kommande anläggningsarbeten har NIO beställt detaljplanering av den cirka 2 kilometer långa infartstunneln till gruvan. Arbetet kommer att utföras av Veidekke Entreprenad AB och utgör en vidareutveckling och uppdatering av ritningarna som togs fram i samband med genomförbarhetsstudien. Detaljplaneringen kommer att ligga till grund för en uppdaterad kostnadsbedömning.

– Tunneln utgör en betydande del av de investeringar som måste göras inför uppstarten av gruvan. Det är ett viktigt steg framåt att göra den här detaljplaneringen och att få en uppdaterad kostnadsberäkning. Vår förhoppning är att den nya detaljplaneringen även kommer att visa på en snabbare framdrift av tunneln än tidigare beräknat, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.