Nyheter

Wapros unika lösningar hanterar dag- och spillvatten

ANNONS

Det svenska företaget Wapro erbjuder unika lösningar för hantering och reglering av dag- och spillvatten över hela världen. Skydd mot tillbakaflöden och reglering av flöden är huvudfokus.

Wapro AB har gjort det till sin uppgift att skydda människor och samhällen från översvämningar i avlopps- och dagvattensystem. Genom åren har företagets produkter förhindrat tusentals översvämningar.

– Vi är marknadsledande inom högkvalitativa skydd mot tillbakaflöden och flödesreglering och utvecklar, tillverkar, testar, marknadsför och säljer produkter i drygt 50 länder, säger Peter Olsson, Wapros försäljningschef Norden.

– Vi har tre egna unika produkter, två olika backventiler, WaStop och WaBack som automatiskt hindrar tillbakaflöden av dag- och spillvatten i rörsystem, och en för flödesreglering, WaReg, som reglerar dagvatten i jämna flöden från hårdgjorda ytor helt oberoende av tryck uppströms.

– Därtill arbetar vi med haveriavstängning som hjälper fastigheter och industrier som har krav att kunna stänga av dagvattenflöden till recipient. Det sker med hjälp av WaGate, som arbetar med motoriserade eller manuella slussluckor och avstängningsventiler, berättar Peter Olsson.

Sunt förnuft och enkelhet

Wapros mission är att vara kundfokuserade, passionerade och hängivna innovativa lösningar för tillbakaflöden och flödesreglering. Den enkla filosofin är att sunt förnuft, enkelhet och beslutsamhet att överträffa alla förväntningar gör det möjligt att lösa dagens och morgondagens problem.

En rad kundlöften handlar bland annat om att leverera bästa lösningen baserat på kundens behov, att vara noggrann, kvalitetsmedveten och snabb, att göra rätt från början och att tillhandahålla teknisk support kunniga säljare, struktur, enkelhet, ordning och reda.

Företagets styrkor ligger bland annat i stort eget tekniskt kunnande och lång erfarenhet, egen produktion, snabb leverans och lager i många länder.

– Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har en miljöpolicy att arbeta efter, säger Peter Olsson. Vårt miljöarbete är strukturerat och systematiskt och vi vill vara ett föredöme när det gäller att följa miljölagstiftning, nationella kvalitetsmål och andra krav som gäller för verksamheten.

Jobbar mot slutkund

Slutkunden är nästan uteslutande kommuner, men marknadsföringen riktar sig både till kommuner och till konsulter som föreskriver lösningar samt till större entreprenörer.

Wapro AB med huvudkontor i Karlshamn i Blekinge säljer sina tjänster och produkter i stora delar av världen, i Europa, USA, Australien, Nya Zeeland, Kina och Malaysia. Företaget har egen personal i Sverige, Tyskland och USA.

På bilden: Backventilen WaStop skyddar mot höga vattennivåer och översvämningar under regn- och stormperioder