Nyheter

Investering i NSKHPS-lager gav stora besparingar i stålverket

Genom att ersätta glidlager med NSK:s sfäriska rullager NSKHPS har ett stålverk kunnat eliminera sex lagerfel per år i en stegbalk, vilket ger besparingar på 15 556 € per år.

I en stålverk flyttar en stegbalk material i tackform längs en transportör medan den svalnar. Vid denna specfika ståltillverkningsanläggning havererade glidlagren på stegbalken ungefär sex gånger per år, till stor del som ett resultat av den utmanande arbetsmiljön och höga belastningar.

På grund av de höga kostnaderna i samband med utbyteslager, underhållstid och förlorad produktion, vände sig anläggningen till NSK:s expertis och företagets AIP Added Value Programme.

NSK:s specialistteam analyserade tillämpningen och föreslog att man istället skulle använda ett rullager, som bättre skulle klara de krävande driftsförhållandena och belastningarna och därigenom minska stillestånd och förbättra produktivitet. Den valda lösningen var NSKHPS sfäriska rullager.

Framgången för NSKHPS-lagren visades av att inga fel inträffade under utvärderingen som varade ett år. Det fanns faktiskt inget behov av någon insats från underhållsteamet överhuvudtaget, eftersom både intrång av smuts och krav på smörjning hade minskat avsevärt, vilket gav kunden ännu större besparingar.

Totalt uppgick den årliga besparingen till 15 556 euro. Trots detta finns det potential för ännu större besparingar över tid eftersom NSKHPS sfäriska rullager har en teoretisk livslängd på 7,2 år.

NSKHPS sfäriska rullager använder toppmodern materialteknik som gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver höga hastigheter och belastningar, inklusive materialhantering inom stålsektorn. I själva verket, med NSK:s sfäriska rullager med högsta belastningsförmåga (25% högre), är det till och med möjligt för utrustnings- och maskintillverkare att reducera konstruktionen i vissa tillämpningar. Dessa lager ger dessutom temperaturstabilitet upp till 200°C.

NSKHPS sfäriska rullager finns i stål- eller mässingshållare och har ett erkänt rykte för livslängd som vida överstiger konventionella alternativ, vilket ger lägre underhållskostnader och bättre produktivitet. Håldiametrar från 40 till 260 mm finns tillgängliga.