Nyheter

Utvalda innovationsmiljöer får 18 miljoner i stöd från Energimyndigheten

6 st utvalda innovationsmiljöer i Sverige, inklusive en som utgörs av främst Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures, får dela på 18 Mkr i bidragsstöd från Energimyndigheten för att öka kommersialiseringstakten för företag med energiinnovationer lokalt och regionalt. 

Energimyndigheten arbetar på uppdrag av svenska regeringen och arbetar för att leda samhällets omställning till ett hållbart energisystem. De avtal, som Energimyndigheten nu har tecknat med de utvalda innovationsmiljöerna, innehåller ca 30 organisationer och löper på två år med möjlighet till förlängning ett år till.

Sammanlagt innebär avtalen att 18 miljoner satsas på de utvalda miljöerna, så att dessa kan på olika sätt stärka nystartade samt små- och medelstora företag på den lokala och regionala arenan.

Svenska företag som utvecklar och kommersialiserar innovativa produkter och tjänster, vilka bidrar till närings-, energi- och klimatpolitiska mål, ska i denna satsning stöttas av de utvalda innovationsmiljöerna på uppdrag av Energimyndigheten. Syftet är att det på sikt leder till att de uppsatta målen uppnås. Stödet ger även möjlighet till att ge fokus på ökad jämställdhet och diversitet.

”Inom ramen för upphandlingen ges också möjlighet till stöd för att arbeta aktivt med jämställdhet genom aktiviteter såsom exempelvis utbildningar för diversifierade team eller investerarnätverk fokuserade på kvinnliga investerare”, skriver Energimyndigheten i sitt pressmeddelande.

Sedan 2018 har Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures, samarbetat i dessa frågor och varit en av Energimyndighetens utvalda innovationsmiljöer, så detta besked utgör en förlängning av redan påbörjat arbete.

Aktörerna driver gemensamt i uppdraget det etablerade klustret #greenUps, som är ett kluster av clean- and greentech startups i västra Sverige.

Medlemmarna i klustret är företag och entreprenörer som genom innovativa tjänster och genial teknik har det gemensamma målet att ändra förorenande, fossilberoende, ineffektiva sätt och beteenden till mer hållbara lösningar.

Aktörerna kommer i uppdraget att även samarbeta med bl.a. Business Sweden och Innovatum Science Park.