Nyheter

Fossilfritt Sverige: ”Mer än 500 miljarder måste investeras i det svenska elnätet fram till 2045”

”Med en historisk grön budget kan Sverige påskynda klimatomställningen i industrin och stärka välfärden och jobben. Vi lämnar i dag förslag till regeringen på fem stora satsningar som är avgörande: en grön investeringsbank, investeringsstöd, ett stort kompetenslyft, tredubblad satsning på elledningar och vätgasledningar.”

Det skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige i ett debattinlägg i Dagens Nyheter:

”Det senaste året har flera företag tagit stora investeringsbeslut som kan accelerera omställningen till fossilfritt. Preem har börjat ställa om raffinaderiet i Lysekil till att producera biodrivmedel i stor skala 2024. Framgångar i Hybrit-projektet har fått SSAB att tidigarelägga framställning av fossilfritt stål till 2026 och LKAB att planera för export av fossil­fritt järn 2030. Nystartade H2 Green Steel har också presenterat planer på fossilfri stålproduktion i Boden och Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer att skalas upp kraftigt efter en stororder från Volkswagen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/fem-avgorande-satsningar-for-fossilfri-konkurrenskraft/