Nyheter

Den första säkerhetslösningen som förhindrar avbrott i industriella kontrollsystem

I Trend Micros sammanfattade årsrapport över 2020 framkommer att den uppkopplade industrin varit ett primärt mål för snabbt spridda och potentiellt ödesdigra utpressningsattacker, vilket nu gör det viktigare än någonsin att säkra dessa speciella och inte helt okomplicerade miljöer.

Som svar på att industrimiljöer blivit allt mer utsatta, presenterar Trend Micro nu en ny klientsäkerhetslösning för driftsystem, som en del av sitt säkerhetserbjudande för smarta fabriker.

Lösningen heter TXOne StellarProtect och är utvecklad av TXOne Networks. Den är designad att säkra alla driftsystemets användare, oavsett miljöförhållanden, inom alla affärskritiska industriella kontrollsystem.

Det enorma antalet enheter i dessa industriella kontrollmiljöer innebär att det finns ett tillika stort antal kritiska attackytor, inte minst då de ofta innehåller opatchade eller på andra sätt sårbara enheter. Störningar i dessa enheter som orsakats av cyberattacker skapar betydande problem för tillverkare och kan om det vill sig illa äventyra hela verksamheten. Därför behöver företag ta hotet på allvar och säkra sina industrimiljöer.

‒ Cybersäkerhet för industriella kontrollsystem måste kunna möta branschens förväntningar på låg påverkan på driften och noll avbrott, säger Johnny Krogsboll, Technical Director Nordics på Trend Micro. Säkerheten måste tillgodose driftsystemens behov, inte tvärtom. Och den bistra sanningen med säkerhet för uppkopplad industri är att det inte har funnits någon säkerhetslösning speciellt utformad för de höga tillgänglighetsbehoven hos moderniserad utrustning i driftstekniska miljöer – förrän nu.

Läs mer om TXOne StellarProtect:

här

För mer information om hur Trend Micro säkrar smarta fabriker, se:

här.