Nyheter

Boliden och Mine Storage ingår ett samarbetsavtal

Att omvandla nerlagda gruvor till värdefulla tillgångar är en tilltalande tanke för de flesta gruvföretag. Inom kort kan stängningen av en gruva bli startskottet på en ny verksamhet inom förnybar energi som skapar nya lokala jobbmöjligheter.

Med detta i åtanke har Boliden ingått ett samarbete med Mine Storage för att undersöka möjligheten att omvandla Kylylahti-gruvan till ett mine storage, dvs. en underjordisk energilagringsanläggning.

Boliden ligger i framkant med sina höga hållbarhetsmål och inom företaget finns en stark tradition av samarbeten med innovativa företag. Metallproduktion är energiintensiv, både i utvinningsfasen och i raffineringsprocesser. Möjligheten att använda redan befintliga tillgångar för att möjliggöra en större tillväxt av förnybar energi är en enorm möjlighet för gruvföretag att bidra till energiomställningen på ett helt nytt sätt.

– Vårt mål att vara den mest klimatvänliga och respekterade metalleverantören i världen. Detta initiativ ger oss en ny möjlighet att ta ett brett perspektiv på hållbarhetsaspekterna efter att gruvdriften är stängd, säger Jonas Ranggård, chef, Boliden Mines Energy Program.

Mine Storage är ett projektutvecklingsföretag med fokus på den snabbt framväxande marknaden för storskalig energilagring. Förutom marknaden för elhandel har de nordiska länderna redan flera marknader för balanseringstjänster etablerade, vilket gör Kylylahti-gruvan mycket attraktiv.

– Med en snabb övergång till väderberoende kraftproduktion, så ser vi storskalig energilagring som en viktig komponent för att hantera obalanserna mellan elproduktion och elförbrukning. Vi på Mine Storage vill möjliggöra en snabbare energiomställning. Att samarbeta med Boliden redan i ett tidigt skede är mycket uppmuntrande, säger Thomas Johansson, VD, Mine Storage International.