Nyheter

Planerat underhållsstopp på Hörneborgsverket skjuts upp

Det planerade underhållsstoppet på Hörneborgsverket i maj skjuts upp till hösten. Anledningen är den pågående pandemin och smittläget i Örnsköldsvik.

Under ett antal veckor har smittspridningen i regionen och främst i Örnsköldsvik ökat markant. Övik Energi har följt utvecklingen noggrant och vägt aspekterna kring underhållsstoppet fram och tillbaka.

Med anledning av den rådande situationen i vårt närområde, vad avser covid-19, har vi beslutat att skjuta på vårt underhållsstopp som var planerat till veckorna 21-23, till veckorna 43-44.

– Detta har inte varit ett lätt beslut att fatta, men i nuläget är det inte möjligt att med bibehållen säkerhet för egen eller inhyrd personal genomföra årets underhållsstopp som planerat, säger Rickard Pellny, strateg och säkerhetsansvarig på Övik Energi.

Flytten av underhållsstoppet medför inga störningar i leveranser till våra kunder.

– Vi tummar inte på leveranserna och driftmässigt spelar det ingen roll om stoppet utförs nu eller i höst. Skillnaden ligger i kostnaden för ersättningsproduktionen, vilken blir dyrare på hösten. Efter beslutet har vi fått god respons från andra parter som på ett eller annat sätt är inblandade i stoppet, säger Rickard Pellny.

Om underhållsstoppet

Övik Energi genomför årliga stoppveckor på våren för att inspektera vår anläggning, en så kallad revision. Då passar vi även på att genomföra uppskjutna reparationer och modifieringar.