Nyheter

Bioclere bygger anpassade reningsverk för glesbygden

ANNONS

Bioclere Svenska AB erbjuder mindre avloppsreningsverk för upp till 100 hushåll, flexibelt anpassningsbara för lokala förhållanden. Företaget finns med i hela processen från projektering fram till leverans och montering.

De små reningsverken klarar de hårdaste kraven och kompletterar större kommunala reningsverk genom att passa för mindre byar långt från de stora avloppsledningarna.

Bioclere arbetar med avloppsreningsverk, slamavvattning och luktreducering. Sedan 1986 har de hjälpt kommuner, företag, samfälligheter, föreningar och många fler med flexibla och stabila lösningar med kundens krav och behov i fokus.

–Vi har valt att vara med våra kunder genom hela processen. Byggnation, ansökan till kommun, projektering, konsultering etc. för att nå bästa slutresultat. Våra reningsverk är godkända i alla Sveriges kommuner och klarar långt över hög skyddsnivå, säger Michael Céwe, delägare i Bioclere Svenska AB.

 – Vår specialitet är små platsbyggda reningsverk för mellan 10 och 100 hushåll. De passar som bäst i glesbygd där det är för långt att dra ledningar till större reningsverk och det finns stora variationer i belastning.

I exempelvis Skåne och Bergslagen finns ett stort behov av anpassade reningsverk. De innehåller mekanisk rening med slamavskiljare, biologisk med isolerad biobädd och fastfilmsteknik och kemisk rening med efterfällning samt när så krävs filtrering och UV-ljusbehandling.

– Varje anläggning är unik och byggs med ett lego-system anpassad till lokala förutsättningar. De har producerats i Finland sedan 1970-talet, men tillverkas nu i Polen och utvecklats i takt med nya utsläppskrav i Sverige.

– Ytbehovet kan variera, men ett riktvärde är att ett reningsverk för 30 hushåll kan behöva en tomt på 80 till 90 kvadratmeter. Anläggningen kan anpassas och kan byggas på längden eller parallellt, säger Michael Céwe.

 – Resultatet efter många års erfarenhet av svenska förhållanden blev en kombination av att ta reda på de verkliga förutsättningarna på plats och ett modulsystem där vi kunde komponera reningsverken efter förutsättningarna. Avloppsreningsverk skräddarsys efter platsen, det finns inga färdiga modeller för antalet personer. Alla platser har olika förutsättningar.

– Många kunder ser en nybyggnation av ett mindre reningsverk som ett relativt stort projekt med många olika yrkesgrupper. Vi har en mindre arbetsgrupp med leverantörer och entreprenörer för att kunna erbjuda en helhetslösning där vi hjälper till från idé till färdig lösning.

– Kunden har bara en motpart och kontakt under projektens gång. Vi tror att en noga utvald arbetsgrupp som arbetar tillsammans med sina respektive områden kan nå de bästa slutresultaten, säger Michael Céwe.

– Vi har ett ramavtal med Bioclere kring bygget av ett antal minireningsverk för mellan 50 och 400 personer och vi är nöjda och har fått precis de lösningar som vi ska ha, säger Bram Corthals, projektchef vid Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen. 

– Att ha ramavtal för sådan här upphandling är egentligen inte så bra, det kan uppstå problem när allt inte är beskrivet i detalj, men vi har ändå valt det och Bioclere har hanterat det på ett bra sätt.

Även utanför Sverige

Bioclere Svenska AB har sedan 1986 levererat avloppsanläggningar även utanför Sverige. Den första till Mogadishu, Afrika 1994. Den renar avloppsvatten från FN´s camp och kompletterades med egen slamavvattning för en bra logistisk lösning.

– Den senaste anläggningen levererades 2016 till Amman, Jordanien. Den skall rena avloppsvatten från världens största kraftstation Wärtsiläs IPP3. Att ha sålt anläggningar utanför Sveriges gränser och samtidigt ha kollegor i andra delar av världen gör att våra erfarenheter fortsätter att stärkas inom vårt område, säger Michael Céwe.