Nyheter

Uppstickaren Venn Consulting rivstartar med solcellspark i Angola

Venn Consulting startades med en enkel tanke, går det att bygga ett framgångsrikt konsultbolag genom att sätta medarbetarna i främsta rummet? Med tydliga värderingar har bolaget lyckats attrahera engagerade medarbetare, samarbetspartners och nyfikna kunder från hela Sverige.

Under året har koncernen växt till fyra bolag, internt kallat hubbar, med medarbetare som samverkar mellan discipliner och orter.

– När jag tittar tillbaka på året får jag nypa mig i armen. Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans sätter Venn på kartan som ett leveranskraftigt konsultbolag som samtidigt kämpar hårt för en kultur baserad på värderingar om jämställdhet, inkludering, hållbart ledarskap och samverkan. Vi tror på att överbrygga geografiska begränsningar och lägger mycket engagemang på att hålla levande relationer mellan hubbarna, säger Patric Kjellin, VD.

Årets projekt inkluderar 370 megawatt solcellsanläggningar i Angola, tillsammans med Elof Hansson och Hitachi ABB Power Grids, finansierat av Svensk Exportkredit.

Dessutom har bolaget tecknat ramavtal med två av Sveriges största industrier, tagit ansvar för projektledarutbildningen vid exploateringskontoret i Stockholms stad samt lett Toppfrys miljöinvesteringar i fabriken i Brålanda.