Nyheter

ABB:s nya digitala analysverktyg för banbrott förbättrar produktion och lönsamhet i pappersbruk

ABB:s digitala lösning för banbrott ger en grundorsaksanalys inom en minut och fungerar som ett tidigt varningssystem på ett sätt som inte är möjligt med nuvarande manuella lösningar.

ABB har släppt Sheet Break Performance, en ABB Ability™ Performance Service-tjänst som automatiskt samlar in, beräknar och kontextualiserar viktiga datapunkter till ett intuitivt användargränssnitt för att minska tiden för identifiering av grundorsaken vid banbrott, samtidigt som optimala driftsparametrar bestäms för att förhindra oplanerad stilleståndstid.

Den digitala tjänsten fastställer snabbt de bakomliggande problemen och återkommande trender som förhindrar optimal prestanda i pappersbruk, och fokuserar på att hantera problemområden som frekventa banbrott, långa återhämtningstider och ökningar i pappersavvisningar.

Traditionellt görs diagnos och identifiering av orsaken till varje banbrott manuellt av operatörer som oftast behöver komma åt information från olika källor som processtyrsystem, drivsystem och kvalitetshanteringssystem. Detta kräver nedbrytning av data från flera system och interaktioner mellan processvariabler, vilket är tidskrävande.

ABB:s digitala erbjudande, som bygger på en kraftfull kombination av en egen analysmotor, avancerade algoritmer och online-övervakning, presenterar grundorsaken till banbrottet inom en minut.

Med förmågan att övervaka realtidsvariationer i driftsparametrarna och interaktionerna mellan de olika delarna av pappersmaskinen, varnas operatörer om avvikelser och skadliga förändringar i systemet som kan leda till banbrott. Detta fungerar som ett tidigt varningssystem som gör det möjligt för operatörerna att vidta korrigerande åtgärder och förhindra oplanerad stilleståndstid.

Denna övergång från manuell till digital analys kan visa sig vara ett användbart steg i en fabriks omvandling och kan också bidra till att göra ett bruk mer hållbart genom att sänka energianvändningen, råmaterial och vattenavtrycket samtidigt som fiberåtervinningen förbättras. Dessutom ökar det säkerheten eftersom operatörer sällan behöver komma in i torken för att extrahera trasigt papper.

– Till skillnad från liknande erbjudanden ger ABB:s djupa process- och domänexpertis – i kombination med integrerad datafusionsteknik som samlar in och kontextualiserar data från flera källor – en helhetssyn över flera system och processer till både kund- och ABB-experter för att bättre kunna identifiera grundorsaker till banbrott och förhindra stillestånd, säger Ramesh Satini, Global Product Manager, Pulp & Paper Control Systems, ABB.

– Detta löser problemet med fabriker som har begränsad tid eller resurser för att hantera brottsanalys manuellt, och som inte kan redogöra för korrelation mellan hundratals processparametrar och deras inverkan på varandra. ABB styr verksamheten och ger snabbt förbättringsinitiativ med rekommenderade paramaterar för olika kvaliteter och prediktiva varningar för att maximera operativ effektivitet.

Tjänsten levereras via ABB Ability™ Collaborative Operations och är helt integrerad med ABB Ability™ Analytics-ramverk, med alternativ för distribution lokalt eller via molnet.

Foto: ABB

På bilden: Dashboard för Sheet Break Performance utifrån operatörsgränssnittet.