Nyheter

Högåsens vattenverk får nya ledningar

Högåsens vattenverk försörjer stora delar av Nyköping och hela Oxelösund med vatten. Det handlar om 4,8 miljoner kubikvatten till cirka 57 000 personer. Nu anläggs en ny råvattenledning på en mil från sjön Yngaren då den gamla är förbrukad.

Samtidigt går man upp något i kapacitet för att anpassa till framtida behov av vattenleveranser.

– Projektet handlar om 1 mil råvattenledning, från intaget vid pumpstationen fram till vattenverket där inkoppling sker, berättar Karolina Wetterblad, förbundsdirektör på Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund. Själva entreprenaden påbörjade vi under hösten 2020. Men dessförinnan har en utredning av bland annat markförhållandena skett under flera år.

Förnya ledningarna är målet

Utredningen om markförhållanden är mycket viktig och tar sin tid. Det kan handla om sanka marker som man ska ta sig igenom, gifter i marken och arkeologiska fynd och fastighetsägare att ta hänsyn till. Utredningarna startade våren 2017.

– Man kan säga att man utreder under större delen av ett anläggnings- eller byggprojekt. Utredning med handlingar, tillståndsfrågor och avtalsfrågor tog tre år och entreprenadarbetet tar under ett år säger, Karolina Wetterblad. Utredningar och omkostnader kan bestå upp till mellan 10 och 20 procent av projektkostnaden. I detta projekt består omkostnaderna av cirka 4 miljoner kronor och det totala beloppet ligger runt 40 miljoner kronor.

Dragningen av den nya ledningen handlar om delvis parallell förläggning med den gamla och delvis om en ny dragning. Det är ett stort projekt men ganska vanligt i branschen i dag då det är många kommuner som måste byta uttjänta rör och ledningar inom VA-sektorn.

Materialfrågan är stor i branschen

– Vi har valt plaströr i detta projekt, då vi sedan tidigare har goda erfarenheter av detta. Men det är en stor diskussion i branschen vad som är bäst. Det är inte en lätt fråga vilket material man ska välja.

1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund. Vattenkvaliteten står i fokus där flexibla lösningar testas. Lokala laboratorier försvinner alltmer men i Nyköping-Oxelösund har man fortfarande kvar ett labb för att lokalt och snabbt kunna testa vattnet.

– Säkerhetsaspekten är en stor fråga utifrån många perspektiv då vårt dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi står i hela Sverige inför samma frågor, säger Karolina Wetterblad.

De viktiga entreprenörerna

– Vi fick uppdraget genom en offentlig upphandling, berättar Johan Wykman, projektchef på Kanonaden Entreprenad AB. Vi har utfört liknande arbeten tidigare. Det finns inte så många entreprenörer som klarar de stora dimensionerna som det handlar om här, 710 mm i diameter.

Hanteringen av denna typ av rör är annorlunda. Man stumsvetsar rören, trycker ihop dem, värmer skarvarna och de smälter sedan samman. Kanonaden Entreprenad AB

har nischat in sig på VA-sidan. Utmaningen är dels storleken men att också att få ut rören i många gånger oländig terräng.

– Dessa rör väger ganska mycket därför behövs maskiner till all hantering. Vi brukar använda skogsmaskiner till detta då rören är 20 meter långa och kommer i delar på lastbilar.

Samtidigt måste vi ha goda svetskunskaper för att sammanlänka rördelarna.

Rören sektioneras

Man sätter också ett antal ventiler utmed ledningen. Om något skulle gå sönder är det viktigt att kunna sektionera. Det görs genom mjuktätande slussventiler som har levererats av Ibeco ingenjörsfirma. Det är sammanlagt nio Ibeco DN 700 ventiler som har installerats på sträckan.

Ledningarna måste också luftas och rengöras. Det görs genom en rensboll som körs genom ledningarna för att få ut all smuts. Det är viktigt att allt går rätt till så vi inte får in något föremål eller förorening in till vattenverket och den fortsatta reningsprocessen, säger Johan Wykman.