Nyheter

Fossilfritt Sverige: ”Sverige behöver öka elanvändningen för att klara ambitionen om fossilfri produktion”

”De kommande åren investeras 130 miljarder i nya nät. Att tillståndsprocesser ska tillåtas försena byggena är inte acceptabelt.”

Det skriver Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige i en debattartikel i Dagens Industri:

”För utvecklingen av ett fossilfritt Sverige spelar elektrifieringen av transportsektorn och industrin en avgörande roll. Sverige har unika förutsättningar att klara detta då vi redan har ett stort elöverskott och dessutom planerar en snabb utbyggnad av vindkraften. Den stora utmaningen är att få ut elledningar till laddstolpar utmed vägarna och till stora företag som ska producera vätgas eller använda elen direkt i produktionen.”

”Vi ser nu ett unikt möjlighetsfönster inte minst inom järn och stålsektorn. SSAB, Vattenfall och LKAB:s gemensamma satsning på Hybrit där stål ska produceras i Luleå med förnybar vätgas istället för kol har senaste halvåret följts av utspelen från LKAB om att använda samma teknik för att ta fram fossilfri järnsvamp och den helt nya aktören H2 Green Steel som satsar på fossilfri stålproduktion i Boden. Det visar hur utsläppsminskningar som kan ge globala avtryck går att genomföra i Sverige. Men det kräver också extraordinära åtgärder även från myndigheterna.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/sex-forslag-for-snabbare-tillstand-for-elledningar/