Nyheter

Återvinningshjälpen sparade 644 ton koldioxid

Återvinningshjälpen är ett initiativ av Lundstams Återvinning och Länsförsäkringar Jämtland. Kostnadsfritt samlas skrot och farligt avfall in från gårdar i Jämtland och Härjedalen och förra året samlade 364 ton skrot in.

Främst är det återvunnet stål som bidrar till de minskade koldioxidutsläppen.

Att producera nytt stål är än så länge miljömässigt mycket kostsamt. Både att bryta malm för råvaran och processa till en färdig produkt är förknippat med stora mängder koldioxidutsläpp.

Lundstams Återvinning och Länsförsäkringar Jämtlands beräkning visar att det finns stora mängder koldioxid att ”spara” genom att återvinna.

Återvinningshjälpen startades tillsammans med Håll Sverige Rent 2008 som en nationell kampanj men har sedan 2020 drivits lokalt och i egen regi av Länsförsäkringar Jämtland och Lundstams Återvinning.

– Det här är verkligen en vinst för alla inblandade! Fastighetsägarna blir smidigt och kostnadsfritt av med skrot och naturligtvis är det här väldigt bra för miljön, säger Anna-Karin Lindeberg ansvarig för Länsförsäkringar Jämtlands satsningar för klimat och hållbarhet.

Förutom stora mängder metallskrot samlades också spillolja, bränslefilter, slang, bilbatterier, elektronikskrot och mycket annat in.

– Visst avfall skickas till förbränning men koldioxidvinsterna från framför allt återvunnet stål är så stora att det väger upp utsläpp från både förbränning och transporter flera gånger om. Dessutom förhindrar vi att miljöfarligt avfall hamnar på platser där det inte ska vara, säger Linus Theorell på Lundstams Återvinning.

I beräkningarna som Linus Theorell och Lundstams Återvinning gjort har man räknat in de utsläpp som till exempel transport och förbränning innebär och nettovinsten koldioxid blir då 644 ton. En medelstor bil som färdas 2 000 mil på ett år släpper ut ungefär 4 ton växthusgaser, där koldioxid är den största delen.

– Globalt är det här en väldigt liten del av koldioxidutsläppen men det är oerhört viktigt att vi gör det vi kan här i Jämtland och Härjedalen. Som bank- och försäkringsbolag ser vi en tydlig klimatpåverkan när det gäller framför allt skador som orsakats av vatten, vind och eld, säger Anna-Karin Lindeberg. Återvinningshjälpen kommer att fortsätta i år. Mer information om hur, var och när kommer under maj månad.

Bildbeskrivning: Upphämtning av metallskrot på Moose Garden i Orrviken.