Nyheter

Ny teknologi lagrar energi från industrin

SaltX Technology, Luleå Energi, LuleKraft och metallforskningsinstitutet Swerim har ingått ett samarbete för att uppföra en pilotanläggning som använder nanocoatat salt för att lagra termisk energi. Piloten planeras att byggas vid Swerim anläggning i Luleå och ska laddas med spillvärme från industri.

Lösningen innebär att överskottsenergi används och laddar långtidslagret vid tillfällen då det råder överskott av fjärrvärme i systemet. Idag används processgaser vid Luleåkraft för att generera el och fjärrvärme som därefter distribueras av Luleå Energi till Luleå stad. Projektet är uppdelat i två faser, där första steget är en pilotanläggning och det andra steget är en pre-kommersiell anläggning.

– Vi ser en stor potential i att energieffektivisera industrin. Här kommer SaltX in med en ny innovativ lösning som gör det möjligt att ta hand om spillvärme på ett nytt sätt, som kan möjliggöra stora energieffektiviseringar i Sverige och globalt, säger affärsområdeschef Mikael Larsson, Swerim.

– Den här piloten kommer att visa på potentialen för att använda vårt energilager för att lagra spillenergi från tung industri. Våra samarbetspartners är starka aktörer i branschen. I och med detta har vi hittat en applikation där vi är unika och kan erbjuda stor nytta för kunden idag” säger Carl-Johan Linér, VD på SaltX Technology.

Sedan tidigare har SaltX fokuserat på att bygga piloter som kan lagra energi och sedan omvandlas till värme och el. Nu öppnar bolaget för ett ytterligare användningsområde av bolagets patenterade nanocoatade salt – värmeåtervinning inom den tunga industri. Värmen som lagras kommer att användas både för att förse industrin med ånga och staden med fjärrvärme.

Syftet med projektet är att utforska hur SaltX energilager, EnerStore, fungerar i en reell och industriell miljö samt att kunna påvisa hur man kan reducera CO2-utsläpp av fossila bränslen inom tillverkningsindustrier.