Nyheter

HMS Networks: Fortsatt tillväxt för industriella nätverk trots pandemin

Varje år genomför HMS Networks en undersökning av marknaden för industriella nätverk där man analyserar antalet nya uppkopplade noder inom fabriksautomation.

Trots pandemin visar årets undersökning att marknaden för industriella nätverk förväntas växa med 6% 2021. Industriellt Ethernet uppvisar fortfarande den högsta tillväxten och har nu 65% av nya installerade noder (64% förra året), medan fältbussarna ligger på 28% (30). Trådlösa nätverk fortsätter att klättra och är nu på 7%. PROFINET passerar EtherNet/IP högst upp på nätverksrankingen med 18% marknadsandel jämfört med 17%.

HMS Networks presenterar nu sin årliga analys av marknaden för industriella nätverk med fokus på nya installerade noder inom fabriksautomation globalt.

Som oberoende leverantör av lösningar inom industriell ICT (Information and Communication Technology) har HMS en betydande insikt i marknaden för industriella nätverk. Studien 2021 inkluderar beräknade marknadsandelar och tillväxttakt för fältbussar, industriell Ethernet och trådlös teknik.

Slutsatsen från studien är att marknaden för industriella nätverk visar stabilitet och HMS förväntar sig att den totala marknaden kommer att växa med 6% under 2021.

Stadig tillväxt för industriellt Ethernet

Industriellt Ethernet växer med 8% och fortsätter att ta marknadsandelar. Denna sektor utgör nu 65% av den globala marknaden för nya installerade noder inom fabriksautomation (64% förra året). EtherNet/IP och PROFINET kämpar om förstaplatsen, men i år går PROFINET förbi EtherNet/IP  med 18% marknadsandel, jämfört med 17%. EtherCAT fortsätter att prestera globalt och matchar nu den ledande fältbussen PROFIBUS med 8% marknadsandel. Modbus-TCP kommer därefter med 5% marknadsandel och tillsammans med fieldbus-släktingen Modbus RTU står dessa Modbus-teknologier nu för 10% av marknaden, vilket understryker deras fortsatta betydelse i fabriksinstallationer globalt.

Nedgången för fältbuss stoppad

Den pågående fältbussminskningen som rapporterats av HMS under de senaste åren har nästan upphört med en minskning på endast -1% 2021, eftersom fabriker tenderar att hålla sig till befintlig teknik i högre grad i osäkra tider, som under pandemin. Fältbussarna har nu en marknadsandel på 28% av det totala antalet nya installerade noder (30% förra året). PROFIBUS är fortfarande den tydliga fältbussledaren med 8% följt av Modbus-RTU med 5% andel och CC-Link med 4%.

Trådlöst är här för att stanna

Trådlös kommunikation fortsätter att växa snabbt med en tillväxthastighet på 24% och har nu 7% marknadsandel, men marknaden väntar fortfarande på 5G i fabriker. Med pågående globala aktiviteter kring trådlös mobilteknologi, som kommer att bidra till smartare tillverkning, förväntar sig HMS att efterfrågan på marknaden kommer att öka för trådlöst anslutna enheter och maskiner i framtidens flexibla automationsarkitekturer.

Smart och hållbar tillverkning kräver nätverkande

Nätverksuppkoppling är en förutsättning för smart och hållbar tillverkning, och detta är den främsta drivkraften för den tillväxt som vi ser på marknaden för industriella nätverk”, säger Anders Hansson, Chief Marketing Officer på HMS Networks. “Fabriker arbetar ständigt för att optimera produktivitet, hållbarhet, kvalitet, flexibilitet och säkerhet. Stabila industriella nätverk är nyckeln till att nå dessa mål.”

Regionala nätverksvariationer

EtherNet/IP och PROFINET är ledande i Europa och Mellanöstern med PROFIBUS och EtherCAT som tvåa. Andra populära nätverk är Modbus (RTU/TCP) och Ethernet POWERLINK. Den amerikanska marknaden domineras av EtherNet/IP med EtherCAT som tvåa. PROFINET och EtherNet/IP leder på en fragmenterad asiatisk marknad följt av starka utmanare som CC-Link/CC-Link IE Field, PROFIBUS, EtherCAT och Modbus (RTU/TCP).

Omfattning:

Studien inkluderar HMS:s uppskattning för 2021 baserat på antalet nya installerade noder inom fabriksautomation. En nod definieras som en maskin eller enhet ansluten till ett industriellt nätverk. De presenterade siffrorna representerar HMS:s konsoliderade syn med hänsyn till insikter från kollegor i branschen, vår egen försäljningsstatistik och den totala uppfattningen av marknaden.