Nyheter

Gasum levererar biogas till den finska gränsbevakningen

Gasum genomför två leveranser av biogas till den finska gränsbevakningen. En leverans från Risavika i Norge och ytterligare en från biogasanläggningen i Åbo, Finland.

Syftet med dessa leveranser är både att testa logistiken och det praktiska ombord och att demonstrera biogas som en förnybar energikälla inom sjötransporter.

Gasum påbörjar testleveranser av flytande biogas (LBG) till den finska gränsbevakningen.

Leveranserna från Gasums anläggning i Risavika i Norge och biogasanläggningen i Åbo i Finland till Helsingfors kommer att visa att flytande biogas (LBG) är ett fossilfritt och 100 procent förnybart bränsle som uppfyller behoven inom sjöfartssektorn.

Genom testleveranserna kommer Gasum och gränsbevakningen att säkerställa en välfungerande logistik och det praktiska i anslutning till leveranserna av sjöfartsbränsle.

Den 1 april levererade Gasum inhemskt producerad biogas från biogasanläggningen i Åbo till Helsingfors. Nästa leverans kommer att ske inom de kommande veckorna med flytande biogas importerad från Risavika i Norge till Helsingfors via Gasums terminal i Björneborg.

– Vi är glada över att vara pionjärer inom miljövänlig sjöfartspraxis. Genom dessa testleveranser förväntar vi oss att få mer erfarenhet av användning av biogas och främja våra ansträngningar ytterligare för att nå de mål om att bli koldioxidneutrala fram till 2035 som Finland har satt upp, säger kommendör Marko Aheristo, chef för den fartygstekniska enheten inom finska gränsbevakningen.

Enligt det nuvarande regeringsprogrammet, kommer Finland att vara koldioxidneutralt 2035. Detta innebär att betydande utsläppsminskningar krävs inom transportsektorn både på land och till havs. Genom att välja biogas kan man minska utsläppen av koldioxid med upp till 90 procent, vilket gör det till det renaste sjöfartsbränslet på marknaden. LBG är även utbytbart med flytande naturgas (LNG) vilket innebär att gaserna kan blandas och användas i samma fartyg.

– Gasum har försett den finska gränsbevakningens LBG-drivna patrullbåt Turva med bränsle sedan fartyget togs i drift och vi är mycket glada över att fortsätta leverera LBG. Användning av biogas tillsammans med LNG inom sjöfartstransporter är ett nytt steg framåt i att minska koldioxidutsläppen inom sjöfartsindustrin och vi ser fram emot att genomföra ytterligare framgångsrika tester med marin biogas inom den närmaste framtiden, säger Jacob Granqvist, Vice President på Gasum.

Foto: Finnish Boarder Guard