Nyheter

Ny rapport: Koldioxid från industrin kan omvandlas och användas som råvara i kemibranschen

Målet är att all svensk industri ska vara klimatneutral till år 2045. En ny rapport visar att den svenska innovations- och kemiindustrin, IKEM, redan har konkreta planer för hur 85 procent av koldioxidutsläppen ska kunna reduceras.

Rapporten visar också att mycket av tekniken för att nå klimatneutralitet redan finns och att nya innovationer driver branschen framåt. Ett exempel är hur koldioxid från industrin kan omvandlas till ny råvara för att tillverka allt från målarfärg till möbler.

IKEMs medlemsföretag finns inom ett brett spektrum av branscher, allt från kemikalier, plast, livsmedelsoljor och drivmedel, till cement, aluminium, socker och stenull. Tillsammans står branschen för drygt 40 procent av de industriella utsläppen vilket gör denna klimatomställning till en av Sveriges viktigaste.

I rapporten framtagen av Material Economics kartläggs 14 IKEM-företag som genererar de största svenska utsläppen och deras planer för omställningen. De står tillsammans för 80 procent av branschens utsläpp och deras planerade åtgärder kan kategoriseras inom fem olika områden: Biobaserade råvaror, klimatneutral energi, koldioxidavskiljning, cirkulär ekonomi och resurseffektiva system. Totalt kommer åtgärderna minska utsläppen med 4,7 miljoner ton koldioxid.

– Rapporten från Material Economics visar att industrianläggningarna i vår bransch har planerat för olika vägar till koldioxidneutralitet och att den grundläggande teknologin oftast finns. Kanske mest spännande just nu är möjligheten att använda koldioxid från industrin till ny råvara. Här finns stora möjligheter att både minska utsläpp och användningen av fossila råvaror, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Koldioxidneutralitet är målet för IKEM:s medlemmar men till skillnad från många branscher kan inte kemiindustrin klara sig utan kolföreningar eftersom det är en viktig komponent i kemiskt framställda produkter.

Ny forskning och innovation inom kemiindustrin i Sverige har i flera år arbetat med möjligheten att använda koldioxid från industrin som råvara.

Något som nu håller på att bli verklighet.

Kemiföretaget Perstorp arbetar med ett projekt som kan minska utsläppen med 500 000 ton koldioxid per år. Projektet heter ”Project Air”, där koldioxid och andra restströmmar tillsammans med biogas används för att tillverka metanol. Metanolen kan sedan ersätta fossil råvara i Perstorps produktion.

– När projektet är genomfört återvinner vi koldioxid som skapas i vår produktion i Stenungsund och kommer förse kunder som tillverkar bland annat färger, möbler och vindkraftverk med hållbara insatskemikalier. På så sätt minskar vi våra egna utsläpp dramatiskt och gör vi det möjligt för många branscher att tillverka mer hållbara produkter, säger Håkan Kihlberg, projektledare på Perstorp.

Perstorp är en av pionjärerna inom området men flera bolag arbetar med forskning och utveckling kring att omvandla koldioxid till råvara, både i Sverige och internationellt.

Bild av cwizner