Nyheter

IKEM: ”Förbättra villkoren för klimatneutral industri”

”Den svenska industrin ligger långt fram med planeringen för hur verksamheten ska bli klimatneutral till 2045. Men ska Sverige bli aktuellt som investeringsland för framtidens industrianläggningar måste bland annat lagstiftning ändras och eltillgången säkras.”

Det skriver företrädare för branschorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige i en debattartikel i Dagens Industri:

”När beslut ska tas om gröna investeringar jämförs villkoren i de länder där de är aktiva. Risken finns att Sverige väljs bort på grund av sämre villkor.”

”Säkerställ att det finns tillräckligt med fossilfri el i hela landet, till rimligt pris. IKEM:s medlemsföretag använder i dag ungefär 10 TWh, vilket motsvarar hushållsel till Sveriges samtliga 2 miljoner villor. Redan i dag finns planer på elektrifiering som kommer att kräva ytterligare 10-20 TWh, varav merparten i södra Sverige. Det behövs ett samhällslöfte som garanterar ökade eleffekter inom två år från det att ett industriföretag tagit ett investeringsbeslut. Det borde inte ta längre tid att få elförsörjningen säkrad än det tar att bygga själva anläggningen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/forbattra-villkoren-for-klimatneutral-industri

Bild av Denny Franzkowiak