Nyheter

Seco sätter ambitiösa mål för den cirkulära ekonomin

Återvinning kommer att spela en viktig roll för att nå Secos ambitiösa mål att vara till 90 % cirkulärt till 2030 och visa vägen genom ett antal stora förändringar av processer och affärsmodeller.

– Det är ett utmanande mål, men vi anser att det är viktigt för vårt företag och vår verksamhet, säger Ted Forslund, hållbarhets- och revisionskoordinator på Seco. Som tur är för Seco har vi redan bra processer för återvinning, så nu handlar det om att bygga upp goda samarbeten med våra kunder så att de förstår värdet av att vi köper tillbaka verktygen, och att vi eftersträvar en sluten cirkel med så få förluster som möjligt.

– Om vi ökar den typen av affärer där vi köper tillbaka det gamla och får kunderna att förstå fördelarna med det kan vi minska klimatpåverkan, eftersom vi inte behöver använda nya material och metaller. Det är en win-win på många sätt, säger Ted Forslund.

– Ett av de främsta problemen med att hantera frågor som rör miljö- och klimatförändringar har varit att uppgiften är så omfattande, men Ted Forslund anser att det är möjligt att uppnå Secos mål med 90 % cirkularitet till 2030:

– Det är helt avgörande att vi arbetar med våra leverantörer och kunder för att tillsammans anta denna globala utmaning. Om vi gör det kan vi skapa mer värde med mindre svinn i en verksamhet som är trygg för vår värld – och än en gång blir det en win-win-situation, avslutar han.