Nyheter

Produktionskapacitet i Aitik och Tara återställd

Produktionskapaciteten i Aitik och Tara är nu fullt återställd efter tidigare meddelade produktionsstörningar till följd av covid-19 och haverier.

Påverkan på rörelseresultatet i affärsområde Gruvor bedöms uppgå till -300 MSEK i första kvartalet, jämfört med -200 MSEK som tidigare kommunicerats.

I Aitik är produktionen i anrikningsverket nu åter i full kapacitet. Stoppet i en av två primärkvarnar varade  närmare tre veckor längre än först uppskattat till följd av tillkommande reparationer av hydrauliksystemet. Den sammanlagda produktionspåverkan i Aitik bedöms nu till drygt 2 miljoner ton minskad genomsättning.

Taras gruvproduktion återstartades planenligt cirka en vecka efter att haveriet i uppfodringsanläggningen inträffade.