Nyheter

Ny revolutionerande teknik förlänger oljans livslängd och förbättrar kvalitén

Vatten som tränger sig in och förorenar industrioljor är ett stort problem som resulterar i maskinhaverier och stora kostnader för industrin.

Nu har företaget COT-Clean Oil Technology AB utvecklat ett unikt system för att eliminera vatteninträngningen i oljan och därmed väsentligt förlänga oljans livslängd och förbättrar dess kvalité.

COT:s unika teknik består av tillförsel av energi som i kombination med optimalt riktade olje- och luftströmmar bryter den molekylära bindningen med vatten och olja och därmed kontinuerligt eliminerar den skadliga vatteninträngningen.

Vi eliminerar kontinuerligt vatteninträngningen i industrioljor till så låga nivåer som ingen annan i branschen klarar av. Vår lösning ser till att, skapa låga driftkostnader, genom att förlänga livslängden för både oljan och komponenter i applikationen. Eftersom biobaserade oljor är extra känsliga för vatteninträngning ser vi en stor potential för vår produkt då konverteringen från fossila oljor till biobaserade oljor kraftigt växer, säger Mats Backlund, VD för COT-Clean Oil Technology AB.

COT riktar sig initialt mot tre marknadssegment:

1/off-road fordon

För exempelvis skogsmaskiner finns krav på att de måste använda biobaserad miljöolja för att undvika att skogen förorenas vid slangbrott eller annat läckage, men i segmentet ”off-road fordon” inkluderas även maskinell utrustning inom gruvindustrin.

2/marin/offshore

Marine/Offshore omfattas av större fartyg, hamnanläggningar mm, där vatteninträngning i oljor är extra hög.

3/energi.

Inom energisektorn riktar sig COT primärt mot vatten- och vindkraft.

– Vår produkt fungerar med bevisat goda resultat och lanseras nu på marknaden. Vi ser idag ett växande intresse för vår produkt och har även inlett samtal med ledande systembyggare i Norden och i Europa med också med agenter och distributörer i Asien och Sydamerika. Med den marknadsrespons vi dagligen får, ser vi framtiden an med väldigt stor optimism, avslutar Mats Backlund.